Naam Marjolein Kluytmans
Datum verdediging 29 maart 2019
(Co) promotoren prof.dr. M.J.M. Bonten, dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen
Titel proefschrift Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in Dutch hospitals

Proefschrift online lezen

Samenvatting proefschrift
Zorg-gerelateerde infecties zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte en worden in toenemende mate veroorzaakt door resistente bacteriën, waaronder extended-spectrum beta-lactamase-producerende Enterobacteriaceae (ESBL-E). ESBL-E zijn resistent tegen de belangrijkste klasse van antibiotica, wat de behandeling van infecties met deze bacteriën bemoeilijkt. Om de verspreiding van ESBL-E in ziekenhuizen te beperken, wordt in infectiepreventierichtlijnen aanbevolen om bij patiënten die gekoloniseerd of geïnfecteerd zijn met ESBL-E contactisolatiemaatregelen te nemen in aanvulling op de standaard voorzorgsmaatregelen, bij voorkeur op een éénpersoonskamer. 

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een laboratoriummethode die de detectie van rectaal dragerschap van ESBL-E verbetert; het gebruik van ‘whole-genome sequencing’ (WGS) data voor de ‘high-throughput’ detectie van nieuw resistentiemechanismen in bestaande collecties van Enterobacteriaceae; en de ontwikkeling van een op WGS data gebaseerde typeringsmethode met hoge resolutie, die kan worden gebruikt voor het vaststellen van overdracht van ESBL-E tussen patiënten. De hoofdstudie van dit proefschrift is een multicenter cluster-gerandomiseerd onderzoek dat laat zien dat een isolatiestrategie van contactisolatie op een meerpersoonskamer niet slechter is dan een strategie van contactisolatie op een éénpersoonskamer in termen van transmissie van ESBL-E naar medepatiënten. Deze bevinding rechtvaardigt heroverweging van de huidige voorkeur voor het gebruik van éénpersoonskamers bij contactisolatie van ESBL-E-positieve patiënten en maakt verruiming van de beheersmaatregelen voor ESBL-E in de dagelijkse klinische praktijk mogelijk. Tenslotte levert dit proefschrift bewijs voor de effectiviteit van contactisolatie als beheersmaatregel voor ESBL-E en laat het zien dat het mogelijk is om de verspreiding van ESBL-E in Nederlandse ziekenhuizen te controleren.