Zowel het MUMC uit Maastricht als het AMC uit Amsterdam nemen nu ook deel, waardoor alle netwerken gezamenlijk data van meer dan meer dan 1 miljoen patiënten op een eenduidige wijze verzamelen. Een unieke samenwerking die nog meer potentie heeft om bij te dragen aan verbeteringen in de huisartsenzorg, zoals de twee projecten die verderop in de nieuwsbrief staan beschreven. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Zoals u allen waarschijnlijk wel heeft meegekregen in het nieuws, uw mailbox of op uw werk: sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Omdat binnen de oude wet (Wbp) reeds strenge afspraken golden omtrent het verzamelen van gespeudonimiseerde patiëntgegevens, voldoen wij als JHN ook binnen de AVG aan alle geldende regels. Wel zullen wij – voor de zekerheid – alle processen nog eens extra onder de loep nemen.
 
Dit doen wij samen met de andere intercity-deelnemers en onze samenwerkingspartijen ZorgTTP en Calculus/Proigia. Samen met hen voeren wij een ‘data privacy impact assessment’ (dPIA) uit. Een dPIA kan zaken aan het licht brengen die technisch anders moeten en/of die anders omschreven moeten worden in de overeenkomsten. Tekstuele en contractuele aanpassingen doen wij in samenwerking met speciaal hiervoor aangestelde juristen uit het UMCU. Gezien de complexiteit van het proces en het feit dat meerdere partijen erbij betrokken zijn, verwachten wij deze pas na de zomer aan u voor te kunnen leggen.
 
Op deze manier kunt u er vanuit gaan dat de datalevering naar het JHN ook in de toekomst aan alle wet- en regelgeving voldoet. Voor het proces omtrent data-aanlevering en –uitgifte kunt u op onze website kijken. Het JHN heeft het met secuur en prudent omgaan met data als prioriteit: daar kunnen de deelnemende huisartsen op rekenen.