Dit jaar waren Nienke Plantinga en Simeon Visscher de twee gelukkigen.

De jury bestond dit jaar uit Patricia Bruining-Verhagen, Sjoerd Elias en Lenie Van Rossem. Alle juryleden zijn werkzaam als epidemioloog in het Julius Centrum. De jury beoordeelde de ingezonden onderzoeken op originaliteit en relevantie, maar ook bekeken ze de kwaliteit van de onderzoeksopzet, de wijze van dataverzameling, de manier van data analyse en de verslaglegging van het onderzoek.
 
Dit jaar kreeg Nienke Plantinga, huidig promovenda in het Julius Centrum, de penning. Zij won met het artikel ‘Selective digestive and oropharyngeal decontamination in medical and surgical ICU patients: individual patient data meta-analysis’. Haar artikel is gepubliceerd in het tijdschrift: Clinical Microbiology and Infection.
 
De jury is te spreken over de manier waarop Nienke alle technieken eigen maakt en vertaalt naar de praktijk. Haar paper is toegankelijk voor een klinisch publiek en heeft een duidelijke klinische implicatie. De paper heeft geleid tot een wijziging van de nationale klinische richtlijnen betreffende de keuze voor SDD (Selectieve DarmDecontaminatie) of SOD (Selectieve Orofaryngeale Decontaminatie).
 
Simeon Visscher ontvangt de tweede Frits de Waard penning. Simeon heeft een Master of Science in Medicine van de Universiteit Utrecht. Hij is in opleiding voor huisarts in het Leids Universitair Medisch Centrum. De titel van zijn paper is: ‘Variation in prevention of child maltreatment by Dutch child healthcare professionals’ is gepubliceerd in Child Abuse & Neglect.
 
Volgens de jury is Simeon zeer gedreven in het zich eigen maken van de technieken, is hij vaardig in het analyseren van de gegevens en is zijn paper toegankelijk voor een klinisch publiek. Hij heeft het oorspronkelijke onderzoeksdoel zo ontwikkeld dat het kan worden toegepast in de praktijk, waarvoor de eerste stappen al zijn gezet.
 
Gefeliciteerd Nienke en Simeon!