In het project werkt een ongekend aantal van 88 organisaties uit 22 landen samen, waaronder de European Medicines Agency, producenten van geneesmiddelen, de academische wereld, volksgezondheidsorganisaties en teratologienetwerken. Samen zoeken zij naar nieuwe oplossingen voor een al decennialang bestaand volksgezondheidsprobleem. Op basis van de gedeelde visie dat er een maatschappelijke plicht bestaat om de onzekerheid omtrent de veiligheid van geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding drastisch en snel te verminderen, werkt het ConcepTION-team aan duurzame oplossingen voor het probleem. Het team hoopt de informatiekloof te dichten door middel van beter gebruik van bestaande gezondheidsgegevens uit de normale dagelijkse praktijk, in combinatie met verbeterde methodes om door patiënten gerapporteerde gegevens te verzamelen en nieuwe onderzoeksmogelijkheden om de hoeveelheid door de moeder ingenomen medicatie in de moedermelk te voorspellen en te meten. 

Zwangere en zogende vrouwen zijn in medisch onderzoek lange tijd buiten beschouwing gelaten omdat er maar weinig mogelijkheden waren om onderzoek te doen; de angst voor juridische aansprakelijkheid won het van de behoefte aan betrouwbare informatie voor deze vrouwen en hun gezinnen. Toch krijgen tot 90% van de vrouwen op enig moment tijdens hun zwangerschap medicijnen voorgeschreven. Vrouwen en hun zorgaanbieders staan vanwege een wijdverbreid tekort aan informatie voor, tijdens en na de zwangerschap voor moeilijke keuzes. Artsen helpen vrouwen de veiligste medicatie te kiezen, maar beschikken vrijwel nooit over sterk bewijs om een weloverwogen keuze te kunnen maken. 

Momenteel is voor slechts 5% van de medicijnen deugdelijke veiligheidsinformatie beschikbaar over het gebruik ervan door zwangere en zogende vrouwen. Het kan 20 jaar of langer duren om betrouwbare veiligheidsinformatie te verkrijgen nadat een medicijn op de markt is gebracht. 
ConcepTION wil deze situatie drastisch veranderen door verbetering en bundeling van de huidige slecht georganiseerde benaderingen van gegevensinzameling en door hergebruik van bestaande en geanonimiseerde gezondheidsgegevens die tijdens dagelijkse zorg voor patiënten worden gegenereerd (de zogenaamde Big Data) . De systematische en veilige analyse hiervan levert nuttige informatie op over de effecten van medicijnen op de uitkomst van zwangerschappen. ConcepTION doet dit door het vormen van een netwerksysteem waarin de belangrijkste gegevensbronnen uit heel Europa worden samengebracht. De onderzoekers van ConcepTION willen ook nieuwe manieren en methoden ontwikkelen om inzicht te krijgen in hoe medicijnen in de moedermelk terechtkomen. Hiertoe wordt de eerste Europese moedermelkbiobank voor onderzoeksdoeleinden opgezet. Het team ontwikkelt ook nieuwe modellen waarmee de overdracht van medicijnen naar moedermelk kan worden voorspeld. 
ConcepTION bouwt een gedegen biomedisch ecosysteem waarmee op efficiënte, systematische en ethisch verantwoorde wijze evidence-based informatie over de veiligheid van geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding kan worden gegenereerd. ConcepTION streeft ernaar die informatie aan te bieden in een vorm die zowel zorgaanbieders als vrouwen in staat stelt weloverwogen beslissingen te nemen. 

ConcepTION is een vijf jaar durend project met een waarde van € 28,6 miljoen dat wordt ondersteund door de Innovative Medicines Initiative (IMI), een publiek-privaat samenwerkingsverband van de Europese Unie en de Europese farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie draagt € 13,3 miljoen in natura bij, terwijl de Europese Commissie het project financiert met een bedrag van € 15,3 miljoen. Het samenwerkingsverband, dat uit bijna 200 onderzoekers bestaat, wordt beheerd en bestuurd door een evenwichtige 50/50-verdeling van publieke en private partners, en staat onder de gezamenlijke leiding van Novartis en UMC Utrecht. 

Het managementteam bestaat uit vertegenwoordigers van Novartis, UCB Biopharma en UMC Utrecht. De Directie (werkpakketleiders) bestaat uit vertegenwoordigers van: European Institute of Innovation through Health Data, European Institute of Women's Health (partner zonder stemrecht), GSK, Janssen Pharmaceutica, LAREB, Katholieke Universiteit Leuven, Novartis, Sanofi Aventis, Takeda, UCB Biopharma, UMC Utrecht, University of KwaZulu-Natal, Ulster University en Uppsala Universitet.