“Oorontsteking is pijnlijk, leidt regelmatig tot een bezoek aan de huisarts en is een belangrijke reden voor antibioticagebruik”, legt Sander Fortanier uit op www.umcutrecht.nl