Steeds vaker lezen we dat vrouwen met een hartinfarct andere klachten hebben dan mannen. Dat de klachten van vrouwen ook vager zouden zijn. Volgens Frans Rutten, hoogleraar huisartsgeneeskunde, is dit niet waar: “Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen.” Wel presenteren vrouwen dezelfde klachten vaak anders dan mannen. 
 
Tijdens zijn oratie als hoogleraar cardiovasculaire ziekten in de eerste lijn stond Frans Rutten stil bij een aantal zaken in de medische wereld waarover hij zich verwondert. Een daarvan is wat er al enige tijd over het vrouwenhart wordt beweerd, namelijk dat vrouwen met een hartinfarct vage klachten zouden hebben, andere klachten ook dan mannen. Dan denk je, zo zegt hij, dat is vast goed onderzocht, daar zal wel bewijs voor zijn. Nou, niet echt...

Lees hier de oratie die Frans Rutten uitsprak op vrijdag 6 december 2020.

Lees het volledige artikel op de site van het UMC Utrecht.