Welke obstakels ervaren verpleegkundigen en verzorgenden bij het verlenen van palliatieve zorg? Hoe kan het beter volgens hen? In ‘Voorbereid op de laatste fase’ beschrijft Nursing een onderzoek van de Saxion Hogeschool, UMC Utrecht en Universiteit Utrecht. Zie ook het onderzoeksartikel in het International Journal of Palliative Nursing. Onder de auteurs bevinden zich Rebecca Stellato en Saskia Teunissen van het Julius Centrum.


Zo kan palliatieve zorg beter volgens verpleegkundigen

Vier op de tien deelnemende verpleegkundigen en verzorgenden ervaren meer dan vijf obstakels bij palliatieve zorg. Ze vinden vooral dat er een gebrek is aan pro-actieve zorgplanning (advance care planning) waar zij ’s nachts en in het weekend hun handelen op kunnen baseren. Daarnaast vinden ze dat het in hun zorginstelling ontbreekt aan gespecialiseerde palliatieve consultants. Ook merken ze dat bij een overdracht naar een andere zorgsetting niet wordt uitgevraagd wat de wensen van de patiënt zijn voor het resterende deel van zijn leven.

Lees meer