Moeders die een hogere BMI hebben voor de zwangerschap, krijgen kinderen met een hogere bloeddruk. De bloeddrukwaardes van deze kinderen zijn vanaf de geboorte hoger en blijven hoger tijdens het eerste levensjaar. 

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nanne Jansen. Daarnaast laat haar onderzoek zien dat kinderen met meer buikvet tussen de organen eveneens een hogere bloeddruk hebben. Bovendien was een hogere bloeddruk zichtbaar bij kinderen die na de geboorte relatief gezien meer in gewicht dan in lengte toenamen, met name bij de kinderen die klein geboren waren.

Zij voerde het onderzoek uit in Indonesië, omdat verstorende factoren zoals roken en alcohol drinken tijdens de zwangerschap in dit land nauwelijks voorkomen. Een hogere BMI van moeder leidde tot een hogere bloeddruk van het kind. Bij een hogere BMI van vader was dat niet het geval. Dit duidt – in ieder geval gedeeltelijk - op een biologisch effect van BMI op de bloeddruk van het kind in de baarmoeder. De studie laat overeenkomstige effecten zien met vergelijkbare studies die uitgevoerd zijn in Westerse landen, wat duidt op een biologisch mechanisme. Hierbij geldt dus dat moeders die vóór de zwangerschap een hogere BMI hebben, kinderen krijgen met een hogere bloeddruk, ongeacht waar zij wonen. 

Daarnaast laat het promotieonderzoek van Nanne zien dat kinderen met meer buikvet tussen de organen eveneens een hogere bloeddruk hebben. Bovendien was een hogere bloeddruk zichtbaar bij kinderen die na de geboorte relatief gezien meer in gewicht dan in lengte toenamen, met name bij de kinderen die klein geboren waren.

Leefstijl
Naast het gewicht van de moeder en de hoeveelheid buikvet tussen de organen van het kind, kan een te hoge bloeddruk van de moeder tijdens de zwangerschap mogelijk een hogere bloeddruk bij kinderen veroorzaken. Ook toont het onderzoek aan dat sommige kinderen genetische variaties hebben die zorgen voor een hogere bloeddruk. 

Wie tijdens zijn kinderjaren een hogere bloeddruk heeft, heeft dit waarschijnlijk ook op volwassen leeftijd en vergroot daarmee het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten.
Aan genetische aanleg kunnen we niets veranderen, leefstijl is echter wel te beïnvloeden. “Om een hoge bloeddruk op de lange termijn te voorkomen, is een gezonde leefstijl van toekomstige ouders en jonge gezinnen erg belangrijk”, zegt Nanne.