Op vrijdag 23 maart 2018 nam Prof. dr. Guy Rutten na twintig jaar afscheid als Hoogleraar Diabetologie in de Eerste Lijn.

Nadat hij zijn afscheidsrede ‘Naar optimale diabeteszorg’ had uitgesproken, benoemde Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen hem tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

NHG Standaard

Na zijn artsexamen en huisartsopleiding aan de Universiteit van Nijmegen startte Guy als huisarts in een groepspraktijk in Beuningen, waar hij tot 2014 werkzaam was. Na de afronding van zijn promotie ging Guy aan de slag bij het Nederlands Huisartsen Genootschap, waar hij de eerste NHG Standaard Diabetes Mellitus publiceerde. Vanwege zijn vele en jarenlange verdiensten voor het NHG en de diabeteszorg in de eerste lijn in het bijzonder, ontving Guy begin 2017 het lidmaatschap van verdienste van het NHG.

Diabetes: van wetenschap naar praktijk

Daarnaast werkte Guy sinds 1995 in het UMC Utrecht en werd hij in 1998 hoogleraar Diabetologie in de Eerste Lijn. Guy was vanaf 2004 opleidingshoofd van de Kaderopleiding Diabetes. Hij is (co-)auteur van meer dan 325 artikelen in ‘peer reviewed’ tijdschriften en was promotor van twintig promovendi. In 2010 verscheen onder zijn redactie ‘Diabetes, van wetenschap naar praktijk’, met praktische tips voor de professionals, gebaseerd op onder zijn leiding uitgevoerd onderzoek. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan grote internationale trials, was Editor-in-chief van Primary Care Diabetes, voorzitter van de European Primary Care Diabetes Study Group en jarenlang lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Diabetes Fonds. Tot slot was hij van 1996 tot en met 2017 voorzitter van de Diabetes Huisartsen Adviesgroep.

Ruut de Melker prijs

Naast de riddering ontving Guy vrijdag de Ruut de Melker prijs. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een huisarts of andere medisch specialist die door zijn werkzaamheden heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde, de opleiding tot huisarts, dan wel de huisartsgeneeskundige zorg.

'Guy Rutten is uitermate gedreven en enthousiast als het gaan om de huisartsenzorg en de diabeteszorg in het bijzonder. Hij heeft veel energie en tijd gestoken in de gezondheid en kwaliteit van leven van zijn patiënten en in het bijzonder de patiënt met diabetes. Zeer onbaatzuchtig heeft hij jarenlang gestreden voor goede diabeteszorg in de eerste lijn. Met resultaat: in Nederland staat de kwaliteit van de diabeteszorg op de tweede plaats in Europa. In Nederland is de diabeteszorg, dankzij de jarenlange inspanningen van Guy Rutten, van zeer hoog niveau.’ Bertien Hart, huisarts en kaderarts diabetes van LRJG en voorzitter van de DiHAG

Guy is tot begin oktober 2018 voor één dag per week in het Julius Centrum aanwezig voor de begeleiding van zijn vier promovendi.