Als je onderzoeksresultaten bij mannen en vrouwen op een hoop gooit, mis je relevante informatie om hartziekten in een vroeg stadium op te sporen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Aisha Gohar, gesteund door de Hartstichting.

Aisha, PhD studente in het Julius Centrum, promoveerde op 16 januari in het Academiegebouw in Utrecht. Ze ontdekte nieuwe verschillen tussen mannen en vrouwen met slagaderverkalking en hartfalen. Ook laat ze zien dat er vaak nog geen aandacht is voor man-vrouwverschillen in hartonderzoek.

Van de 360 onderzoeken die Aisha op een rij zette, keek slechts 15% naar man/vrouwverschillen. Dat is minder dan 1 op 7 onderzoeken. Het ging om onderzoeken naar signaalstofjes in het bloed (biomarkers) voor het risico op hart- en vaatziekten. Dit lage percentage is ook nadelig voor mannen, want op deze manier ontdek je ook minder snel signaalstofjes die vooral voor mannen relevant zijn.

Signaalstof in bloed

Aisha ontdekte dat een bepaalde biomarker (GDF-15) bij vrouwen met verkalking in hun halsslagader samenhangt met het krijgen van ernstige hartziekten. Bij mannen blijkt dit niet het geval. Aisha: “Als je de resultaten van mannen en vrouwen samenvoegt, zie je geen verband tussen de signaalstof en hartziekten. Dan mis je dus een optie om bij vrouwen hartziekten in een vroeg stadium op te sporen.”

Hartfalen eerder opsporen

Ze ontdekte ook man-vrouwverschillen bij de diagnose van een bepaalde vorm van hartfalen. De hartspier is daarbij te stijf en dik, en kan zich niet goed vullen met bloed. “‘Tijdens mijn promotieonderzoek werkte ik aan een model dat huisartsen helpt een eerdere en betere diagnose. Bij vrouwen lijkt het voldoende om vooral te kijken naar de leeftijd en bepaalde bloeddrukverlagers. Terwijl het voor mannen zinvol is om ook te kijken naar bijvoorbeeld overgewicht.”

Eis van de Hartstichting

Meer onderscheid tussen mannen en vrouwen in hartonderzoek is één van de topprioriteiten van de Hartstichting. Wetenschappers die een subsidie aanvragen moeten sinds een paar jaar vooraf vertellen hoe ze naar man-vrouwverschillen gaan kijken. Na afloop van het onderzoek controleert de Hartstichting of dit voldoende is gedaan.

Kennisachterstand inhalen

De Hartstichting financiert onderzoeken om de kennisachterstand over hart- en ziekten bij vrouwen in te halen. Het onderzoek van Aisha hoort bij een van deze projecten: Queen of Hearts.