Het PREFERABLE project ontvangt vier miljoen euro van Horizon 2020. In dit project wordt onderzocht of patiënten met uitgezaaide borstkanker minder bijwerkingen van hun therapie ondervinden en een betere kwaliteit van leven behouden als ze lichamelijk actief blijven.

Onder leiding van dr. Anne May van het Julius Centrum worden de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een beweegprogramma in vijf landen onderzocht. Verder wordt gekeken welke voorkeuren deelnemende vrouwen hebben, en hoe een beweegprogramma in de diverse Europese gezondheidszorgsystemen ingevoerd kan worden. Het PREFERABLE project is een samenwerking van het UMC Utrecht met het Nederlands Kanker Instituut en centra in Duitsland, Sweden, Spanje en Australië. Ook Europa Donna, een Europese patiëntenorganisatie, is betrokken.

Horizon 2020

Horizon2020 is hét Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. Horizon 2020 loopt van 2014 tot en met 2020 en de totale omvang van het programma bedraagt ruim 70 miljard Euro. Het programma biedt kansen voor elke organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband.