Prof. dr. Annelien Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie aan het UMC Utrecht Julius Centrum hield op woensdagmiddag 5 september de Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) in de Glazen Zaal in Den Haag. Deze lezing ging in op de vraag: “Nieuwe voortplantingstechnologie, nieuwe familievormen, nieuwe ethische vragen?”

Mede door technologische ontwikkelingen in de voortplanting is de gezinssamenstelling de afgelopen 50 jaar drastisch veranderd. Het hedendaagse gezin kenmerkt zich door een grote diversiteit in samenstellingen, ook door tal van sociaal-demografische ontwikkelingen, waaronder de toename van het aantal scheidingen en alleenstaanden, de opkomst van ongehuwd samenwonen, en de groei van gezinsvormen van stellen van hetzelfde geslacht.

Hoe kunnen we in ethisch en maatschappelijk opzicht omgaan met deze en toekomstige ontwikkelingen? Welke rol kan de ethiek spelen in het vormgeven van deze nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden, en wat zijn de implicaties voor nieuwe gezinnen en families?

Naast Annelien Bredenoord spraken coreferenten Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek aan het Erasmus MC in Rotterdam en Bas Levering, wijsgerig en historisch pedagoog aan de Universiteit Utrecht en oud-lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Ook was er een videoreactie van Susan Golombok, hoogleraar familie onderzoek aan de Universiteit Cambridge, en discussie met de zaal onder leiding van Maartje Schermer, voorzitter CEG commissie.

Els Borst Lezing 

De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en wordt dit jaar voor de 6e keer georganiseerd. Het CEG is in 2003 opgericht, op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Sindsdien signaleert en informeert het CEG over diverse ethische vraagstukken die worden opgeroepen door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

De Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.