Terug

Achtergrond

Wij willen de zorg voor patiënten verbeteren en ziekte voorkomen. Met dat doel ontwikkelen en verspreiden wij kennis op het gebied van Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Wij doen onderzoek binnen vier onderzoeksprogramma’s, geven onderwijs aan (bio) medische studenten, onderzoekers, clinici en andere professionals in de gezondheidszorg en leveren academische eerstelijns gezondheidszorg aan patiënten.

Strategie

Onze divisie heeft een verbindende rol tussen de verschillende onderdelen van het UMC Utrecht, onder andere door gedeelde aanstellingen van Julius-medewerkers bij klinische divisies en afdelingen. Ook regionaal, nationaal en in toenemende mate internationaal heeft het Julius Centrum sterke verbindingen met zorgverleners, ziekenhuizen en kennisinstituten.

Deze verbindende rol willen we in de komende jaren verder versterken. Door onze strategie ‘Verder verbinden’ willen wij, in aansluiting op de strategie van het UMC Utrecht ‘Connecting U’, de impact vergroten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor de patiënt en de samenleving.

Publicaties

Jaarbeeld

Het jaarbeeld 2018 geeft een impressie van de in het oog springende gebeurtenissen en activiteiten van onze divisie.

Lees meer

Julius magazine

Het Julius Magazine verscheen in 2015 ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het Julius Centrum.

Lees meer

Twintig jaar Julius centrum

Oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht Gerlach Cerfontaine blikt terug op twintig jaar Julius Centrum: “De faculteit en het UMC Utrecht hadden behoefte aan ondersteuning vanuit het wetenschappelijk onderzoek".

Een terugblik

Geschiedenis

In 1996 werd het ‘Julius Centrum voor Patiënt Gebonden Onderzoek’ opgericht als resultaat van een fusie tussen de afdelingen Epidemiologie, Public Health en Eerstelijnszorg van het UMC Utrecht. Na de toevoeging van de afdelingen Huisartsgeneeskunde, Verpleegkunde en Voedingswetenschappen veranderde onze naam in ‘Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde.’ Door de toevoeging van nieuwe disciplines verenigt het huidige Julius Centrum de knowhow van de disciplines Biostatistiek, Epidemiologie, Huisartsgeneeskunde, Health Technology Assessment (HTA), Medical Humanities en Public Health.

Onze divisie is vernoemd naar Henri Willem Julius (1901-1977), hoogleraar Gezondheidswetenschappen en rector aan de Universiteit van Utrecht. In zijn publicaties benadrukt professor Julius het belang van moderne beginselen en methoden van toegepast onderzoek. Hij zag als een van de eersten het belang en de waarde van gerandomiseerde trials. Tijdens zijn carrière besteedde hij veel tijd en aandacht aan medisch onderwijs.