Terug

Privacy

Privacy

Bij de koppeling van databases nemen wij maatregelen om de privacy van patiënten en zorgverleners te beschermen.

Privacyverklaring uitklapper, klik om te openen

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacybescherming bij onderzoek uitklapper, klik om te openen

Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van JHN-onderzoek, behandelen we strikt vertrouwelijk. Onderzoekers werken met gepsuedonimiseerde data, waardoor we de privacy van deelnemers aan onderzoek waarborgen. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa, voor medisch georiënteerd onderzoek, en aan de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU, voor het hele veld van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Niet-herleidbare gegevens uitklapper, klik om te openen

De resultaten van de onderzoeken zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers of individuele zorgverleners. Identificeerbare gegevens van patiënten zijn gepseudonimiseerd. De open tekstvelden worden ontdaan van identificeerbare gegevens en geven wij alleen onder zeer strikte voorwaarden uit voor onderzoek. Hierbij verlaten deze data het UMC Utrecht niet. Oude gegevens en nieuwe gegevens kunnen aan elkaar gekoppeld worden met deze gepseudonimiseerde code, een nummer van elke patiënt dat niet terug te voeren is naar de identiteit van de patiënt.

In sommige onderzoeken is het van belang dat de zorgverlener bevindingen kan koppelen aan de gegevens van de patiënten. Deze gegevens worden met een pseudonimiseringscode naar de zorgverlener teruggekoppeld en alleen binnen de praktijk kan deze code worden terugvertaald naar de identificeerbare patiënt. Zo kan de huisarts zelf gegevens toevoegen aan het dossier, zonder dat de onderzoekers deze patiënten kennen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren uitklapper, klik om te openen

Het JHN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens verwijderen uitklapper, klik om te openen

Patiënten kunnen bezwaar maken bij hun zorgverlener tegen het delen van hun gegevens ten behoeve van JHN-onderzoek. Daarnaast heeft een patiënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Patiënten kunnen in principe geen rechten uitoefenen op gegevens in JHN-zorgregistratie. Het Julius Centrum beroept zich daarbij op artikel 11 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dit houdt in dat een organisatie niet verplicht is om identificatie-informatie bij te houden wanneer onderzoeksgegevens niet te herleiden zijn naar een patiënt of zorgverlener. JHN-onderzoek is niet herleidbaar naar individuele patiënten of zorgverleners. Daardoor zijn de rechten uit artikel 15 t/m 20 van de AVG niet van toepassing. Een uitzondering hierop is mogelijk wanneer iemand, in verband met het uitoefenen van rechten op basis van de genoemde artikelen, aanvullende gegevens verstrekt waarmee identificatie mogelijk wordt.

Privacy bescherming bij gebruik van de website uitklapper, klik om te openen

De JHN-website gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier voor de Website tekst en Wis tekst welke gebruikt kunnen worden in de praktijk.
U vindt hier ook een voorbeeld voor de wachtkamer poster en -Folder.

Privacybeleid derden uitklapper, klik om te openen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Het JHN is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Voor vragen over deze andere websites kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen uitklapper, klik om te openen

Het JHN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming:

Postadres:
UMC Utrecht
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Huispostnummer Fac. 10.12
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T. 088-75 555 55
E. privacy@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet