Terug

Julius huisartsen netwerk

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) is een intensieve samenwerking tussen het Julius Centrum en de huisartspraktijken van het JHN. Het JHN bestaat inmiddels twintig jaar en is een groot netwerk van ongeveer zeventig huisartsenpraktijken met tweehonderd huisartsen en ruim 450.000 patiënten in de omgeving van het UMC Utrecht.

Algemene Informatie

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) werkt intensief samen met het Julius Centrum. Het netwerk bestaat uit ongeveer zeventig huisartsenpraktijken met tweehonderd huisartsen en ruim 450.000 patiënten in de omgeving van het UMC Utrecht.

Intercity Netwerk

Het JHN werkt intensief samen met vier andere UMC’s uit Maastricht (MUMC), Amsterdam (VUmc en AMC) en Groningen (UMCG). Deze samenwerking heeft als doel om gezamenlijk te werken aan doorontwikkeling van de data(base)-infrastructuur, kwaliteitsborging en data-exploitatie. De verschillende data uit de databases zijn niet gekoppeld, maar bij gerichte onderzoeksvragen kan gemakkelijk uitwisseling van data plaatsvinden omdat de data-infrastructuur gelijk is en er een samenwerkingsovereenkomst is. Voor onderzoekers biedt dit de mogelijkheid om gebruik te maken van een grote hoeveelheid data van ongeveer 1 miljoen patiënten waardoor ‘big data’-onderzoek beter mogelijk is.

Samenwerking Huisartsen

Wanneer een huisarts wil deelnemen aan het JHN om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, sluit hij een contract af. Daarnaast heeft het JHN een contract met de koepelorganisatie van verschillende huisartsenpraktijken. Alle netwerkleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een van de aangesloten koepels in de JHN stuurgroep. Lees meer.

Samenwerking Ziekenhuizen En Gemeente

In het kader van onderzoeksproject ZOUT werkt het JHN nauw samen met het UMC Utrecht, het Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis in Utrecht. In het kader van het project ‘Wijkdata Wijkdoen’ werken we samen met de gemeente Utrecht. Meer informatie over de projecten ZOUT en Wijkdata Wijkdoen vindt u onder het kopje 'belangrijke lopende projecten'. 

Onderzoeksaanvragen

De gegevens in de JHN database zijn beschikbaar voor onderzoekers. Zij kunnen een aanvraag voor onderzoek indienen via een Aanmeldingsformulier Onderzoeksproject bij de stuurgroep van het JHN. 

Lopende Onderzoeksaanvragen

Klik hier voor een overzicht lopende onderzoeksaanvragen JHN.

Belangrijk Lopende Onderzoeken

Er zijn drie belangrijke lopende onderzoeken:

 • ZOrg op de juiste plaats in UTrecht (ZOUT)
 • Van Wijkdata wij(k) doen
 • UCC - Hart- en vaatziekten risicoprofiel bij de huisarts en in het ziekenhuis

Kosten Onderzoek

Een eenmalige datalevering kost, afhankelijk van het aantal uren, een enkele duizenden euro’s voor data en datamanagement. Gaat het om grotere, langlopende projecten met meerdere dataleveringen (follow up) of waarbij benadering van patiënten een rol speelt? Dan komt de infrastructurele bijdrage op ongeveer €10.000 per jaar. 

Uitvoeren Onderzoek

Als de stuurgroep JHN goedkeuring heeft gegeven voor het gebruik van data, krijgt ieder project een contactpersoon uit de stuurgroep. Deze contactpersoon:

 • volgt de ontwikkelingen met de data,
 • is zo mogelijk lid van de projectgroep,
 • wordt door de aanvragers actief bij de publicaties op basis van netwerkgegevens betrokken,
 • kan namens de stuurgroep ingrijpen als de kwaliteit van de output in het geding is,
 • heeft mede-publicatierecht.

Onderzoekers werken toe naar een wetenschappelijke publicatie, waarin de JHN database beschreven wordt. De stuurgroep verwacht bij publicatie een korte Nederlandse samenvatting die huisartsen informeert over het datagebruik en de resultaten ervan.

Privacy

Het JHN is verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van de gegevens uit de huisartspraktijken. Wij behandelen en bewaren gegevens op een veilige manier, zorgen dat deze niet naar personen herleidbaar zijn en niet oneigenlijk worden gebruikt. Wij voldoen hiermee aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lijst Van Publicaties

Bekijk en lees alle publicaties van het Julius Huisartsen Netwerk. 

Dagelijks Bestuur En Contact

Het dagelijks bestuur bestaat uit vier personen:

Stuurgroep

 • Michiel Bots, epidemioloog 
 • Frans Rutten, huisarts           
 • Gerard Daggelders, huisarts
 • Nathalie van Rijn, huisarts
 • Irene Groenewegen, huisarts

Stuurgroepvergaderingen 2021

Januari 2021 (deadline insturen aanvraag: 8 januari 2021)
Maart 2021 (deadline insturen aanvraag: 19 februari 2021)
April (deadline insturen aanvraag: 2 april 2021)
Mei (deadline insturen aanvraag: 7 mei 2021)
Juli (deadline insturen aanvraag: 17 juni 2021)
Augustus ovb (deadline insturen aanvraag: 30 juli 2021)
September (deadline insturen aanvraag: 27 augustus 2021)
Oktober (deadline insturen aanvraag: 8 oktober 2021)
December (deadline insturen aanvraag:  18 november 2021)