Terug

Nieuws overzicht

20.000 deelnemers voor COVID-RED onderzoek gezocht

Lees meer


Eerste resultaten BCG-PRIME studie: Tuberculosevaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen COVID-19

Het BCG-vaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen ziekteverschijnselen door COVID-19. Dat zijn de eerste resultaten van de BCG-PRIME studie onder 6132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder.

Lees meer


Wanneer werkt thuismonitoring bij hartfalen?

UMC Utrecht start omvangrijk onderzoek naar effectiviteit telebegeleiding bij patiënten met hartfalen.

Lees meer


Plasma antistof helpt ziekste COVID-patiënt niet

De REMAP-CAP-studie, een grootschalige internationale studie die o.a. de effecten onderzoekt van het toedienen van plasma antistoffen aan COVID-19-patiënten, heeft het onderzoek naar plasma antistoffen voor één groep patiënten stopgezet

Lees meer


Start klinisch onderzoek nieuw COVID-19 vaccin

In het UMC Utrecht start op 28 december het fase IIb/III onderzoek met het COVID-19 kandidaat-vaccin van CureVac. In totaal gaan circa 2.000 vrijwilligers in Nederland deelnemen aan deze studie.

Lees meer


Methode voor betere voorspelmodellen

Voorspellen in hoeverre iemand risico loopt op een bepaalde aandoening, of voorspellen hoe het ziekteverloop er bij een individu uit zal zien; in de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van voorspelmodellen.

Lees meer


Begeleid ouderen beter bij hun medicijngebruik

Een ontbijtbord vol met pillen tegen verschillende chronische aandoeningen. Vooral voor veel ouderen is dat de dagelijkse praktijk. En dat gaat niet altijd goed. Soms met een ziekenhuisopname of zelfs overlijden als gevolg.

Lees meer


Massaal testen op corona is geen oplossing

Het massaal en herhaaldelijk testen van de bevolking op het coronavirus, gevolgd door isolatie van personen die het virus kunnen verspreiden, na de huidige golf is niet haalbaar als oplossing voor het heropenen van de samenleving. Deze conclusie wordt getrokken in een nieuwe modelleringsstudie door epidemiologen van het UMC Utrecht en Universiteit Utrecht.

Lees meer


Baanbrekend internationaal onderzoek: middel tocilizumab effectief tegen Covid-19

Het bestaande middel tocilizumab werkt voor zeer zieke Covid-19-patiënten op de Intensive Care. Dat zijn de eerste bevindingen van de deelstudie van het REMAP-CAP-onderzoek uitgevoerd in meer dan 260 ziekenhuizen wereldwijd.

Lees meer


Inzicht in interactie tussen virussen

Verschillende virussen die luchtwegklachten veroorzaken hebben invloed op elkaar. Wat die invloed is en hoe we daar – bijvoorbeeld met vaccinatie – rekening mee moeten houden, gaat kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning-Verhagen met haar Vidi-subsidie onderzoeken.

Lees meer