Terug

Onderzoek

Onze onderzoekers richten zich op drie ziektegebieden die een grote invloed hebben op mens en maatschappij: kanker, cardiovasculaire gezondheid en infectieziekten. Het vierde onderzoeksprogramma is methodologie, de wetenschap die de technologische innovaties op geneeskundig gebied bestudeert. Ons onderzoek is multidisciplinair: meerdere afdelingen en disciplines werken nauw samen.

Cardiovasculaire Gezondheid

Het vasculaire verouderingsproces gedurende de levensloop vertragen en daardoor de ziektelast door hart- en vaatziekten verminderen. Dat is het doel van het programma Cardiovasculaire Gezondheid.

Epidemiologie van infectieziekten

Infectieziekten komen veel voor. Wij richten ons op onderzoek naar de preventie, diagnose, prognose en behandeling van infecties. Daarnaast onderzoeken we luchtweginfecties die patiënten in een ziekenhuisomgeving opdoen.

Kanker

Dankzij wetenschappelijk onderzoek overleven steeds meer mensen kanker. Ons onderzoeksprogramma is gericht op de behandeling van borstkanker.

Methodologie

Wij richten ons op de theorie en methodologie van epidemiologisch onderzoek. We verbeteren bestaande methoden en ontwikkelen nieuwe innovatieve methoden voor ontwerp, statistische analyse, bio-informatica, gezondheidseconomie en ethiek van onderzoek.