Terug

Rivar

Met het RIVAR-project bieden we kwetsbare baby’s extra bescherming tegen buikgriep en diarree. RIVAR staat voor Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus. Het rotavirus is belangrijkste oorzaak van buikgriep en diarree bij baby’s en peuters. Vooral baby’s die te vroeg of te klein geboren zijn, of met een aangeboren aandoening van bijvoorbeeld hart of darmen zijn extra kwetsbaar voordit virus.

Met het RIVAR-project bieden we kwetsbare baby’s extra bescherming tegen buikgriep en diarree. RIVAR staat voor Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus. Het rotavirus is belangrijkste oorzaak van buikgriep en diarree bij baby’s en peuters. Vooral baby’s die te vroeg of te klein geboren zijn, of met een aangeboren aandoening van bijvoorbeeld hart of darmen zijn extra kwetsbaar voordit virus.

Het project

Met het RIVAR-project bieden we kwetsbare baby’s extra bescherming tegen buikgriep en diarree. RIVAR staat voor Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus. Het rotavirus is belangrijkste oorzaak van buikgriep en diarree bij baby’s en peuters. Vooral baby’s die te vroeg of te klein geboren zijn, of met een aangeboren aandoening van bijvoorbeeld hart of darmen zijn extra kwetsbaar voordit virus. Door baby’s in te enten met het rotavirusvaccinatie worden zij hiertegen beschermd. Vooral kwetsbare baby’s kunnen veel baat hebben bij deze vaccinatie. Zij zijn vaak ernstiger en langduriger ziek van het rotavirus dan gezonde baby’s. In het RIVAR-project krijgen kwetsbare baby’s de rotavirusvaccinatie aangeboden in het ziekenhuis waar zij worden behandeld. De kinderarts bepaalt welke baby’s hiervoor in aanmerking komen aan de hand van standaard criteria.

Rotavirusvaccinatie

Rotavirusvaccins zijn inmiddels zo’n tien jaar verkrijgbaar. In veel landen krijgen baby’s dit vaccin standaard om hen te beschermen tegen buikgriep en diarree.
In Nederland is het rotavirusvaccinatie nog vrij onbekend en wordt nauwelijks toegepast. Het is een oraal vaccin. Baby’s krijgen dus geen prik, maar druppeltjes in de mond. De eerste dosis rotavirusvaccin krijgen ze als zij ongeveer acht weken oud zijn. Dit kan, maar hoeft niet, tegelijk met andere vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. De tweede dosis krijgen ze op een leeftijd van drie of vier maanden. Soms kan nog een derde dosis nodig zijn die één tot twee maanden na de tweede dosis wordt gegeven. 

Overige informatie

Wat levert het RIVAR project op?

Het RIVAR-project is enerzijds een proefperiode voor landelijke invoer van rotavirusvaccinatie voor kwetsbare baby’s. De ervaringen van de twaalf pilot-ziekenhuizen met het RIVAR-programma helpen ons om te bepalen hoe dit straks zo effectief mogelijk te doen. Anderzijds levert het RIVAR-project veel kennis op over de werkzaamheid van rotavirusvaccinatie specifiek bij kwetsbare baby’s. En of bijvoorbeeld aanpassingen in het doseringsschema nodig zijn.