Terug

Evaluatie van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) voor herkenning van sepsis op de huisartsenpost

Evaluatie van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) voor herkenning van sepsis op de huisartsenpost

Discipline: huisartsgeneeskunde Startdatum: Tussen december 2021 en uiterlijk februari 2022
YearOfStudy: master Taal: Nederlands
Niveau: wetenschapsstage Locatie:
Looptijd: 24 weken Contact: f.j.loots@umcutrecht.nl

Vroege herkenning van sepsis is essentieel om morbiditeit en mortaliteit te voorkomen. Van alle patiënten die met sepsis worden opgenomen op de intensive care heeft ongeveer de helft contact opgenomen met de huisartsenpost (HAP). Van deze patiënten wordt 1 op de 3 niet direct naar het ziekenhuis verwezen. In de PRESHAPE studie is een grote database samengesteld door koppeling van verschillende databases: Nivel Zorgregistraties (HAP en huisartsenpraktijken), Dutch Hospital Data en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met als doel een predictiemodel te ontwikkelen voor sepsis tijdens triage op de HAP. In dit deelonderzoek van de PRESHAPE studie willen we onderzoeken wat de karakteristieken zijn van patiënten met sepsis en wat de accuratesse is van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) met betrekking tot het toewijzen van de juiste urgentie van patiënten met sepsis.

Deelvragen

  • Met welke ingangsklachten melden patiënten met sepsis zich bij de HAP?
  • Welke deel van de patiënten met sepsis worden door de NTS herkend als “hoog urgent” (U1-2)?
  • Is er verschil in herkenning van sepsis als hoog-urgente zorgvraag door NTS bij verschillende ingangsklachten?
  • Welke vragen binnen de NTS dragen bij aan het juist inschatten van de urgentie binnen de ingangsklachten met een hoge kans op sepsis? 

 Toestemming METC reeds aanwezig? Ja (niet WMO-plichtig)

Globale beschrijving van te hanteren onderzoeksmethode en werkplan

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de PRESHAPE database. Deze database bevat gegevens van HAP contacten van ongeveer 1 miljoen Nederlanders in de periode 1-1-2017 tot 31-12-19 (pre-COVID-19). Dit betreffen ruim 300.000 contacten. Deze contacten zijn gekoppeld aan gegevens van de eigen huisartsen, ziekenhuisgegevens en overlijdens registratie van het CBS. De data is alleen beschikbaar binnen de beveiligde omgeving van het CBS. Variabelen opgenomen in de database zijn onder andere: leeftijd, geslacht, tijdstip van het contact, type contact (telefonisch, consult of visite), ingangsklacht, urgentiecategorie, ICPC code (diagnose) van de huisarts, datum/tijd opname en ontslag ziekenhuis, opname op IC tijdens opname, ontslagdiagnose van opname, datum van overlijden en doodsoorzaak. De analyses worden uitgevoerd in SPSS of R. Voor de evaluatie van vragen binnen de NTS die urgentie bij sepsis beïnvloeden, wordt van de ingangsklachten waarmee patiënten met sepsis zich het vaakste presenteren een inventarisatie gemaakt van de vragen in de NTS flowchart van de betreffende ingangsklachten die de urgentie verhogen.   

Tijdspad

Week 1-3: Inlezen in literatuur en verkennen van de database.
Week 4-14: Uitvoeren analyses en schrijven van inleiding en methode.
Week 15-20: Interpretatie en rapportage resultaten.
Week 21-24: Schijven concept artikel en presenteren eindresultaten.  

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet