Terug

Het Safety First onderzoek: optimalisatie van de telefonische triage op de huisartsenpost

Discipline: Huisartsgeneeskunde Startdatum: dinsdag 18 december 2018
Studiejaar: In overleg Taal: Nederlands
Niveau: Master Locatie: Utrecht
Looptijd: Vanaf 10 weken Contact: L.T.C.Wouters-2@umcutrecht.nl | D.C.A.erkelens@umcutrecht.nl

Het missen van acute cardiovasculaire ziekten is een van de meest voorkomende calamiteiten op huisartsenposten in Nederland; tijdige herkenning gevolgd door een juiste urgentiebepaling zijn dus van levensbelang. Safety First richt zich op de optimalisatie van de telefonische triage bij acute cardiovasculaire ziekten.

Op de HAP vindt initieel contact met de patiënt plaats via telefonische triage. Sinds 2011 wordt bij de meeste huisartsenposten (HAPs) de Nederlands Triage Standaard (NTS) gebruikt als beslishulp voor de urgentiebepaling. Deze beslishulp is ontwikkeld om het beslisproces en de patiëntveiligheid in de spoedzorg te verbeteren door gestructureerde urgentiebepaling. Of deze verbetering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. Ondanks het bestaan van diagnostische beslishulpen wordt telefonische triage als een complexe en uitdagende taak gezien. Vooral wanneer het om een verdenking op  acute cardiovasculaire ziekten gaat, waarbij het van levensbelang kan zijn dat een patiënt snel de juiste zorg krijgt toegewezen.

Het Safety First onderzoek is een cross-sectionele studie waarbij in totaal 4000 telefonische triagegesprekken worden geïncludeerd. Doel van de studie is het ontwikkelen van klinische predictieregels voor TIA/CVA en ACS met determinanten die het best de aan- of afwezigheid voorspellen van ziekte/urgentie gebaseerd op de initiële anamnese en patiëntkarakteristieken. We valideren de telefoongesprekken met de uiteindelijke diagnoses in follow-up zoals vermeld in het medisch dossier van huisartsen. Voor de diagnostische modellering maken we gebruik van logistische regressie-analyse.

Als wetenschappelijke stage student kun je in het Safety First onderzoek actief participeren in zowel de verzameling als de analyse van data. De dataverzameling vindt plaats op het stafkantoor van Primair Huisartsenposten (Lunetten, Utrecht), wat betekent dat je een groot deel van de stage daar bent. Deze data kun je vervolgens gebruiken bij het schrijven van een eindverslag. Hiermee zal je meer inzicht krijgen in cardiovasculaire epidemiologie en veiligheid van spoedzorg in de eerste lijn. Ook leer je wetenschappelijk redeneren en schrijven. Ben je geïnteresseerd in acute cardiovasculaire ziekten en huisartsgeneeskunde? Neem dan zeker contact met ons op!