Terug

Impact van COVID uitbraak op diagnostiek naar kanker

Impact van COVID uitbraak op diagnostiek naar kanker

Discipline: Huisartsgeneeskunde / Epidemiologie Startdatum: In overleg
YearOfStudy: Taal: Nederlands
Niveau: Locatie: In overleg
Looptijd: In overleg Contact: mgrant2@umcutrecht.nl

Context en verantwoording van het onderzoek 

Samen met meer dan 30 studenten hebben we de diagnostiek van kanker in Nederland in kaart gebracht. We ontdekten dat het diagnostisch proces bij kanker goed verliep 1,2,3. Totdat de COVID-19 pandemie uitbrak…

De COVID-19 uitbraak heeft grote impact gehad op de gezondheidszorg en daarmee ook op aandoeningen zoals kanker. Het aantal kankerdiagnoses (exclusief huidkanker) is sinds begin maart gedaald tot 73% ten opzichte van de weken daarvoor.4,5 Mensen leken de huisarts uit angst te mijden en niet-COVID gerelateerde contacten verliepen veelal telefonisch. Dit beperkte de mogelijkheid tot fysieke herkenning van kanker bij symptomatische patiënten, terwijl 86% van de patiënten gediagnosticeerd wordt na presentatie bij de huisarts.6

Als gevolg worden patiënten mogelijk in een verder gevorderd stadium opgespoord, wat kan leiden tot een slechtere kwaliteit van leven en prognose of waarbij een intensievere behandeling nodig kan zijn. Daarnaast moet er een inhaalslag plaatsvinden van de uitgestelde diagnoses, wat een hogere druk op de zorgcapaciteit veroorzaakt. 

Een volgende besmettingspiek van COVID in Nederland of daarbuiten, of een vergelijkbare situatie met een andere pandemie, is niet onwaarschijnlijk. Daarom is het van belang om aanbevelingen te kunnen vormen om bij een volgende crisis de impact op patiënten met kanker te beperken.

Vraagstelling

 1. Wat is het effect van de COVID-19 uitbraak op de tijd;
  a. van optreden eerste symptoom van kanker tot presentatie bij de huisarts (patiëntinterval)
  b. van presentatie tot verwijzing door de huisarts bij patiënten met kanker (huisartsinterval)
 2. Zijn er bij het effect van COVID-19 op de duur van deze diagnostische intervallen verschillen in patiënt-, presentatie- en ziektekenmerken te onderscheiden? 
 3. Wat zijn verklaringen voor de COVID-19-gerelateerde vertragingen in de diagnostiek van kanker, zowel in het patiënt- als het huisarts interval?  

Globale beschrijving van te hanteren onderzoeksmethode en werkplan 

Het is een retrospectieve observationele cohortstudie, waarbij je je richt op patiënten die een eerste symptoom van melanoom, long-, darm-, en borstkanker hadden tijdens de COVID-19 uitbraak (maart tot en met juni 2020), of die zich hiermee in deze periode presenteerden bij de huisarts. 

Het databestand (cohort) wordt samengesteld vanuit de ‘Intercity’ eerstelijnsdatabase, een database bestaande uit een populatiecohort met gecodeerde gegevens en vrije tekst van meer dan 1.000.000 patiënten uit vijf academische huisartsen netwerken (Groningen, Maastricht, Utrecht, twee uit Amsterdam). 

Bij patiënten met een diagnose (ICPC) code voor kanker bestudeer je het hele diagnostische traject. Dit is dus het hele verhaal van eerste symptoom tot presentatie, van presentatie tot verwijzing en het traject daarna. 

Uit deze diagnostische verhalen extraheer je de informatie die nodig is voor het onderzoek, zodat we hiermee kunnen onderzoeken hoe we de diagnostiek van kanker in tijden van Corona kunnen verbeteren.

Onderdelen van de stage (samen met het Dickens team)

 • Literatuuronderzoek, opstellen mogelijke voorspellers van lange duur, hypothesevorming. 
 • Plan opstellen voor data verzameling en wat te doen met twijfelgevallen.
 • Data verzamelen en analyseren 
 • Verslag schrijven in artikelvorm (evt helpen bij artikel voor publicatie schrijven)

Samen proberen we de zorg voor patienten met kanker tijdens COVID op peil te houden. 

Contact

Neem dus contact op met Matthew Grant, op mgrant2@umcutrecht.nl en sluit je aan bij ons team!

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet