Terug

Verbetering triage bij verdenking acuut cardiovasculaire klachten op de huisartsenpost (Safety First)

Verbetering triage bij verdenking acuut cardiovasculaire klachten op de huisartsenpost (Safety First)

Discipline: Huisartsgeneeskunde Startdatum: Begin 2021/ In overleg
Studiejaar: Taal: Nederlands
Niveau: Master Locatie: Utrecht
Looptijd: Vanaf 12 weken Contact: F.H.Rutten@umcutrecht.nl

De Safety First  studie is een studie die nu enkele jaren loopt en gericht is op het verbeteren van de triage van patiënten die de huisartsenpost bellen met klachten die doen denken aan enerzijds een acuut coronair syndroom en anderzijds aan een TIA/CVA. Er is inmiddels een grote database opgebouwd met gegevens van meer dan 2000 patiënten met verdenking ACS en meer dan 1000 verdenking TIA/CVA. In de database zijn patiënt karakteristieken, klachten, gesprekskarakteristieken, en de uiteindelijke diagnose samengevoegd. Deze gegevens zijn verzameld door 2 promovendi en student onderzoekers. Onderdeel van de wetenschappelijke stage vormt dan ook het zelf beluisteren van 100-150 bandje op locatie op de HAP en het invullen van een case record form van betreffende casus. Dit laatste; opgenomen gesprekken beluisteren op locatie bij de huisartsenpost is op dit moment (COVID tijd) even niet te realiseren, maar het wordt weer opgepakt zo gauw dit mogelijk is.

Meer informatie