Terug

Voltooid leven: een onderzoek onder burgers en huisartsen in opdracht van VWS

Voltooid leven: een onderzoek onder burgers en huisartsen in opdracht van VWS

Discipline: Medical Humanities Startdatum: In overleg
YearOfStudy: In overleg Taal: Nederlands
Niveau: Keuzestage, Wetenschappelijke stage, Onderzoekstage Locatie: Intern UMC Utrecht
Looptijd: Maximaal 18 weken Contact: g.j.m.w.vanthiel@umcutrecht.nl

Moet hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ mogelijk worden in Nederland? Dit is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. Dit onderzoek heeft tot doel de minister van VWS te informeren ten behoeve van toekomstig beleid.

Onderzoekers van het Julius Centrum en de Universiteit voor Humanistiek voeren in opdracht van het Ministerie van VWS een onderzoek uit naar hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’. Om een weloverwogen besluit te nemen over het te voeren beleid, is er behoefte aan meer inzicht in de prevalentie, kenmerken, beweegredenen en omstandigheden van de mensen die het betreft. 

Dit onderzoek richt zich op het leveren van betrouwbare kennis over deze aspecten. Er is onderzoek verricht onder 20.000 burgers en onder huisartsen met behulp van vragenlijsten. Daarnaast worden in beide groepen kwalitatieve data verzameld.

Als stagestudent draai je volledig mee in het onderzoeksteam. Onder supervisie onderzoek je één of meerdere deelvragen waarover je vervolgens een paper schrijft. De vragen worden aangepast naar je eigen interesse. De uiteindelijke analyses worden in een onderzoeksrapport aan de Minister van VWS aangeboden. 

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet