Terug

Julius Huisartsen Netwerk

Julius Huisartsen Netwerk

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) is een intensieve samenwerking tussen het Julius Centrum en de huisartspraktijken van het netwerk. Het bestaat meer dan twintig jaar en is een groot netwerk van ongeveer zeventig huisartsenpraktijken met tweehonderd huisartsen en ruim 450.000 patiënten in de omgeving van het UMC Utrecht.

In de JHN-database verzamelen we alle geregistreerde gegevens uit de aangesloten huisartspraktijken voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om gecodeerde gegevens zoals ICPC-codes (symptomen en diagnoses), ATC-codes (medicatie), diagnostisch onderzoek (laboratorium en bloeddruk), maar ook open tekstvelden, zogeheten SOEP-gegevens. 

Naast bovengenoemde routinematig verzamelde gegevens wordt bij vijf huisartsenpraktijken van de Julius Leidsche Rijn Gezondheidscentra aanvullende data verzameld in het kader van het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP). Deelnemers van LRGP krijgen een medische controle, het Individueel Gezondheidsprofiel (IGP), welke bestaat uit een lichamelijk onderzoek, bloedafname en het invullen van een vragenlijst. Het IGP wordt in de jaren daarna aangevuld met informatie uit het medisch dossier. Voor meer informatie over het LRGP kunt u terecht op de LRGP website.

Ons doel is meer dan het publiceren van onderzoeksresultaten. Met onderzoek willen wij de innovatie en kwaliteit van de eerstelijnszorg bevorderen. Door onze bijzondere taak kunnen wij dienen als katalysator voor vernieuwingsprojecten.

Intercity Netwerk uitklapper, klik om te openen

Het JHN werkt intensief samen met vier andere UMC’s uit Maastricht (MUMC), Amsterdam (VUmc en AMC) en Groningen (UMCG). Deze samenwerking heeft als doel om gezamenlijk te werken aan doorontwikkeling van de data(base)-infrastructuur, kwaliteitsborging en data-exploitatie. De verschillende data uit de databases zijn niet gekoppeld, maar bij gerichte onderzoeksvragen kan gemakkelijk uitwisseling van data plaatsvinden omdat de data-infrastructuur gelijk is en er een samenwerkingsovereenkomst is. Voor onderzoekers biedt dit de mogelijkheid om gebruik te maken van een grote hoeveelheid data van ongeveer 1 miljoen patiënten waardoor ‘big data’-onderzoek beter mogelijk is.

Samenwerking huisartsen uitklapper, klik om te openen

Wanneer een huisarts wil deelnemen aan het JHN om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, sluit hij een contract af. Daarnaast heeft het JHN een contract met de koepelorganisatie van verschillende huisartsenpraktijken. Alle netwerkleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een van de aangesloten koepels in de JHN stuurgroep. Lees meer.

Samenwerking ziekenhuizen en gemeente uitklapper, klik om te openen

In het kader van onderzoeksproject ZOUT werkt het JHN nauw samen met het UMC Utrecht, het Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis in Utrecht. In het kader van het project ‘Wijkdata Wijkdoen’ werken we samen met de gemeente Utrecht. Het JHN werkt ook nauw samen voor het project UCC - Hart- en vaatziekten risicoprofiel bij de huisarts en in het ziekenhuis.
Klik hier voor meer informatie over deze samenwerkingen. 

Onderzoeksaanvragen uitklapper, klik om te openen

De gegevens in de JHN database zijn beschikbaar voor onderzoekers. Onderzoekers kunnen een aanvraag voor onderzoek indienen via een Aanmeldingsformulier Onderzoeksproject bij de stuurgroep van het JHN. Lees meer 

Lopende onderzoeksaanvragen uitklapper, klik om te openen

Klik hier voor een overzicht lopende onderzoeksaanvragen JHN.

Resultaten JHN Onderzoek uitklapper, klik om te openen

Klik hier voor de resultaten van het gebruik van JHN data.
Bekijk en lees alle publicaties van het Julius Huisartsen Netwerk. 

Kosten onderzoek uitklapper, klik om te openen

Een eenmalige datalevering kost, afhankelijk van het aantal uren, een enkele duizenden euro’s voor data en datamanagement. Gaat het om grotere, langlopende projecten met meerdere dataleveringen (follow up) of waarbij benadering van patiënten een rol speelt? Dan komt de infrastructurele bijdrage op ongeveer €10.000 per jaar. 

Privacy uitklapper, klik om te openen

Het JHN is verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van de gegevens uit de huisartspraktijken. Wij behandelen en bewaren gegevens op een veilige manier, zorgen dat deze niet naar personen herleidbaar zijn en niet oneigenlijk worden gebruikt. Wij voldoen hiermee aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

JHN Team en contact uitklapper, klik om te openen

Het JHN Team bestaat uit:

 • Monika Hollander
  Eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor het contact met de huisartsen en externe samenwerkingspartners.
 • Charlotte Onland-Moret
  Verantwoordelijk voor het waarborgen van de methodologische kwaliteit van het onderzoek en contact met onderzoekers. 
 • Nicole Boekema-Bakker 
  Verantwoordelijk voor het datamanagement en de verwerking van onderzoeksaanvragen.
 • Vacature
  Verantwoordelijk voor JHN projectmanagement. 
 • Ivanka van Vliet-Roubos 
  Verantwoordelijk voor de secretariële taken.

Alle communicatie loopt via het JHN secretariaat.
Stuur een mail naar SecretariaatJHN-3@umcutrecht.nl.

Stuurgroep uitklapper, klik om te openen

 • Michiel Bots, epidemioloog 
 • Frans Rutten (huisarts) vertegenwoordiger overige            
 • Nathalie van Rijn (huisarts) vertegenwoordiger LRJG
 • Irene Groenewegen (huisarts) vertegenwoordiger van HUS

Stuurgroepvergaderingen 2022 uitklapper, klik om te openen

Januari
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 4 januari
Maart
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 15 februari
April
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 22 maart
Mei
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 10 mei
Juli
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 14 juni
Augustus
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 26 juli
Ovb Zomervakantie
September
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 6 september
November
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 18 oktober
December
Deadline insturen aanvraag voor 12.00: 22 november

JHN Nieuwsflits uitklapper, klik om te openen

Nummer 1

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet