Terug

UCC SMART

UCC SMART

Het SMART-cohort (Second Manifestations of ARTerial diseases) begon in 1996. Het is een nog lopende cohortstudie onder patiënten met cardiovasculaire risicofactoren of klinisch aangetoonde vaatziekte. Het doel is om deze patiënten te screenen op vasculaire problemen elders in het lichaam.

Patiënten met aangetoonde vaatziekte of een cardiovasculair risicofactor kregen vasculaire screening, waaronder een vragenlijst, bloedchemietest en echo. Ook vullen alle patiënten twee keer per jaar een vragenlijst in om informatie te verzamelen over cardiovasculaire morbiditeit, mortaliteit en eindpunten van diabetes mellitus.Medio 2019 hadden ruim 13,500 mensen het volledige screeningsprogramma afgerond.