Terug

Vacature psychologiedocent

Een psycholoog-docent binnen ons instituut heeft persoonlijke aandacht voor de huisartsen in opleiding. Samen met de huisarts-docent inspireert en motiveert hij de aios bij het leerproces. Hij begrijpt dat zijn voorbeeld belangrijk is bij de ontwikkeling van de aios naar een zelfstandige en goede huisarts. Omgekeerd leert de psycholoog-docent ook van deze jonge artsen die een bron van feedback zijn.

Je zult onderwijs geven aan een groep van 12 huisartsen in opleiding. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsprogramma’s op het gebied van gespreksvoering, communicatie en psychosociale hulpverlening. Je bent een inhoudelijk expert en een didactisch bekwame docent. Door jouw benadering en creativiteit kan je de groep, maar ook individuele aios, aanzetten tot toenemende zelfsturing van het leerproces. Dit leerproces moet leiden tot de attitude van ‛levenslang lerende beroepsbeoefenaar’. Samen met een huisarts-docent verzorg je ook de didactische training van de huisartsopleiders.

Wij vragen:

  • afgestudeerd in één van de gedragswetenschappen
  • ten minste 3 jaar ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg
  • ervaring in het geven van onderwijs, cursussen of trainingen
  • ervaring in het geven van supervisie binnen de hulpverlenende beroepen is een pré, evenals specifieke deskundigheid op het gebied van veel voorkomende psychische en/of psychosociale problemen in de 1e lijn
  • registratie als GZ-psycholoog is een pré

Wij bieden:

  • een functie als psycholoogdocent in een dynamische werkomgeving met collegiale, fijne sfeer
  • aanstelling in tijdelijke dienst, met zicht op een vast dienstverband (afhankelijk van de beoordeling van het functioneren na voltooiing van het eerste volledige begeleidingsjaar)
  • salaris maximaal € 5.944,- bruto per maand, schaal 12 CAO Universitair Medische Centra bij een volledige aanstelling
  • omvang van de functie: 0,44 fte

Sollicitatie & inlichtingen

Graag ontvangen wij vóór 25 september a.s. per e-mail uw sollicitatiebrief met CV ter attentie van:

Drs. M.E.D. Filippo, plaatsvervangend hoofd/directeur intern Huisartsopleiding Utrecht
Huisartsopleiding Julius Centrum UMC Utrecht 
Broederplein 43, 3703 CD Zeist
M.E.D.Filippo@umcutrecht.nl

Inlichtingen:

Drs. Monique Filippo, directeur intern
Tel. 088 75 697 68
E-mail: M.E.D.Filippo@umcutrecht.nl

Achtergrondinformatie

Huisartsopleiding Utrecht is een onderdeel van het Julius Centrum, een divisie van UMC Utrecht. De huisartsopleiding hecht veel waarde aan goed georganiseerd en enthousiast onderwijs in het basiscurriculum, de vervolgopleiding en het postacademisch onderwijs. Doel is om gemotiveerde huisartsen in opleiding te krijgen, goede huisartsen af te leveren en het niveau van zittende huisartsen op peil te houden.

Door het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) wordt de Huisartsopleiding Utrecht goed en positief beoordeeld. Vooral over de kwaliteit van de organisatie wordt waardering uitgesproken.

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door de eindtermen en het competentieprofiel.