Terug

Landelijk kwaliteitssysteem GEAR

Landelijk kwaliteitssysteem GEAR

De hoofddoelstelling van de Gecombineerde Evaluatie en AuditRonde (GEAR) is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de huisartsopleiding op alle opleidingsinstituten voor de daartoe opgestelde kwaliteitsindicatoren.

Eens in de twee à drie jaar nemen de opleidingsinstituten deel aan de GEAR auditronde. In december 2018 vond de GEAR-audit bij ons in Zeist plaats. De domeinen die dit jaar aan de beurt waren betroffen het curriculum, de leeromgeving en toetsing. Aan de hand van ons reflectieverslag en onderliggende stukken zijn de gesprekken gevoerd. Het reflectieverslag is met medewerking van alle betrokkenen gemaakt. Voorafgaand aan dit reflectieverslag is er een enquête uitgezet onder docenten, opleiders en aios. We waren heel benieuwd hoe ons nieuwe curriculum beoordeeld zou worden.

Hieraan hebben we de afgelopen twee jaar met veel passie en plezier gewerkt. We kregen van de commissie terug dat in alle gesprekken passie en plezier zichtbaar waren. Ze waren ook enthousiast over de organisatie en hoe wij de curriculumherziening aangepakt hadden: door iedereen erbij te betrekken, dingen te schrappen en keuzes te maken en het curriculum helemaal opnieuw op te bouwen met een centrale plek voor de praktijk.

Er was lof voor de ondersteuning van de opleiders om hun praktijk tot een goede leeromgeving te maken. Wat betreft het toetsen noemden ze als parels de uitgebreide narratieve feedback die bij ons centraal staat en ook de basisconsultvoeringstoets, waarbij elke aios feedback ontvangt in persoonlijk gesprek met de toetser. Ook zijn er verbeterpunten. Bijvoorbeeld de communicatie over ontwikkelingen en toetsen in het bijzonder; voor aios blijft het lastig om toetsen als leren te zien en voelt het vaak als een examen. Daarnaast vraagt het toepassen van het IOP om aandacht. Hoe krijgen we onze aios echt zelfsturend? Het definitieve rapport ontvingen we  drie maanden geleden.

Voor meer informatie: GEAR

Roger Damoiseaux

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet