Terug

Onderzoeksprogramma's

Het Julius Centrum is te kenschetsen is als een matrixorganisatie met vier afdelingen en vier onderzoeksprogramma's. Daarnaast zijn er nog een viertal bijzondere focusgebieden en affiliaties.


De onderzoeksprogramma's richten zich op drie ziektegebieden die een grote invloed hebben op mens en maatschappij: kanker, cardiovasculaire epidemiologie en infectieziekten. Het vierde onderzoeksprogramma is methodologie, de wetenschap die de technologische innovaties op geneeskundig gebied bestudeert. 

Cardiovasculaire Gezondheid

Het vasculaire verouderingsproces gedurende de levensloop vertragen en daardoor de ziektelast door hart- en vaatziekten verminderen. Dat is het doel van het programma Cardiovasculaire Gezondheid.

Epidemiologie Van Infectieziekten

Een groot deel van de meest voorkomende ziekten zijn infectieziekten. Wij richten ons op de preventie, diagnose, prognose en therapie van infecties en luchtweginfecties die patiënten in een ziekenhuisomgeving opdoen.

Kanker

Dankzij wetenschappelijk onderzoek overleven steeds meer mensen kanker. Ons onderzoeksprogramma Kanker is gericht op de behandeling van borstkanker.

Methodologie

Wij richten ons op de theorie en methodologie van epidemiologisch onderzoek. We verbeteren bestaande methoden en ontwikkelen nieuwe innovatieve methoden voor ontwerp, statistische analyse, bio-informatica, gezondheidseconomie en ethiek van onderzoek.