Terug

Bijzondere focusgebieden en affiliaties

Het Julius Centrum is te kenschetsen als een matrixorganisatie met vier afdelingen en vier onderzoeksprogramma's. Daarnaast hebben we een aantal bijzondere focusgebieden en affiliaties: Global Health, Cochrane, The Healthcare Innovation Center (THINC.) en Julius Support for Research and Trials.

Global Health

Global Health is een focusgebied binnen de gezondheidszorg dat de nadruk legt op het verbeteren van wereldwijde gezondheid en het overbruggen van gezondheidsverschillen tussen landen en bevolkingsgroepen.

Cochrane

Cochrane is een organisatie die zorgverleners, beleidsmakers en patiënten helpt bij beslissingen over medische behandelingen of diagnostische tests.

THINC.

The Health Innovation Center (THINC.) is onderdeel van het Julius Centrum. We zien een forse toename van innovaties in de zorg. Het is de missie van THINC. om de potentiële impact van deze zorginnovaties op een efficiënte manier en dicht bij de praktijk te onderzoeken.

Julius Support For Research And Trials

Het Julius Centrum werkt samen met Julius Clinical en Cochrane Nederland in Julius Support for Research & Trials. Julius Support helpt onderzoekers bij het ontwerp, de uitvoering, de gegevensbeheer en het analyseren en rapporteren van medisch onderzoek.