Terug

Zorgprofessionals & Postacademici

Medici, paramedici, bestuurders en beleidsmakers kunnen bij het Julius Centrum terecht voor bij- en nascholing. Wij bieden masterclasses en opleidingen binnen de Public Health, Epidemiologie en Biostatistiek. Ook verzorgt onze divisie de nascholing voor huisartsen, de cursussen van Cochrane Netherlands en de Executive Master of Business Innovation & Entrepeneurship in Health.

Cochrane Nederland

Cochrane is een internationale, onafhankelijke organisatie. Onze missie: wij helpen zorgverleners, beleidsmakers en patiënten bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of diagnostische tests.

Wij doen dit door informatie over de effectiviteit van de gezondheidszorg toegankelijk te maken in de vorm van systematische literatuuroverzichten (systematic reviews). Deze Cochrane Reviews worden online gepubliceerd in The Cochrane Library.

Cochrane Netherlands is één van de Cochrane Centra die wereldwijd het werk van Cochrane vertegenwoordigen. Wij geven methodologisch advies, maken systematic reviews en verzorgen scholing voor postacademici en zorgprofessionals.

Post academisch onderwijs voor huisartsen

Het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen (PAO-H) valt onder de afdeling Huisartsgeneeskunde.
Ieder jaar organiseert de PAO-H nascholingen voor huisartsen en huisartsen in opleiding.

Doel is het vergroten van de kennis en ervaring van de Nederlandse huisartsen op vooraf vastgestelde indicatiegebieden.

Al onze nascholingen worden geaccrediteerd voor 6 punten per dag of 3 punten per avondnascholing verleend door het Accreditatie Bureau Cluster 1 van de KNMG.

De cursus Reizigersgeneeskunde wordt ook geaccrediteerd door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Health technology assessment

Health Technology Assessment (HTA) is een multidisciplinaire vakgebied waarin de evaluatie van nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en gezondheidszorg centraal staat. Wij voeren onder andere economische evaluatiestudies en HTA studies uit van medicijnen, diagnostiek, zorginnovaties, en public health interventies. 

Wij streven ernaar bij te dragen aan goede besluitvorming over de geëvalueerde interventies. Als gevolg van de sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg neemt het belang van HTA onderzoek verder toe. Onze expertise richt zich op de volgende terreinen:

  • economische evaluatie en technology assessment, zowel gekoppeld aan klinische trials als modelmatige evaluatiestudies;
  • methodologisch onderzoek; 
  • onderzoeksadvisering en –ondersteuning, bijvoorbeeld voor klinici die behoefte hebben aan expertise op het gebied van economische evaluatie of kwaliteit van leven onderzoek;
  • ​onderwijs over HTA en economische evaluatie.

Cursus doelmatigheidsonderzoek

Volgend jaar in het najaar organiseren wij de cursus doelmatigheidsonderzoek. In deze tweedaagse cursus komen de basis principes van economisch evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg aan bod.