Terug

Postacademisch onderwijs voor huisartsen

Het PAO-H is verbonden aan de afdeling Huisarts- geneeskunde van het UMC Utrecht Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Het PAO-H organiseert jaarlijks een aantal nascholingen voor huisartsen en huisartsen in opleiding.

Doelstelling is het vergroten van de kennis en ervaring van de Nederlandse huisartsen op vooraf vastgestelde indicatiegebieden. De onderwerpen die aan de orde komen worden per jaar vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met actuele ontwikkelingen, thema's van de Landelijke Huisartsen Vereniging en wensen van oud-deelnemers die kenbaar zijn gemaakt op evaluatieformulieren.

Alle PAO-H cursussen zijn geaccrediteerd voor 6 punten per dag of 3 punten per dagdeel, verleend door het Accreditatie Bureau Cluster 1 van de KNMG. De nascholing Reizigersgeneeskunde wordt ook geaccrediteerd door het landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Aanmelden

Wilt u aan één of meerdere PAO-H bijeenkomsten deel te nemen? U kunt zich inschrijven voor een losse nascholing, of voor één van onze pakketten. Zie hieronder de verschillende mogelijkheden. Bij klikken op de optie van uw keuze, wordt u direct doorgeleid naar de registratiepagina.

Eenmalig Alumni kennismakingstarief van € 130,- voor een nascholing.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar pao-h@umcutrecht.nl met daarin uw keuze.

Vanwege de situatie rondom het coronavirus heeft het UMC Utrecht besloten om alle PAO-H nascholingen voor het jaar 2020 te annuleren.

PROGRAMMA 2021

29 januari 2021              Dermatologie

12 maart 2021                KNO en mondziekten 

14 mei 2021                    Medisch-ethisch en juridisch

24 & 25 juni 2021          Tweedaagse Basiscursus Reizigersgeneeskunde

17 september 2021      Kinderen met grote en kleine kwalen

29 oktober 2021            Vrouwen op het spreekuur

26 november 2021       Voeding en vitamines: proviand voor de huisartspraktijk

17 december 2021       Hart- en vaatziekten, up-to-date

Voorwaarden aanmelding losse nascholing

 • Tot één maand voor de uitvoerdatum kunt u kosteloos annuleren.
 • Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Bij verhindering of ziekte is een collega of kennis in uw plaats van harte welkom.
 • De betalingsverplichting blijft echter op uw naam staan.
 • Voor accreditatie dient u de presentielijst aan het eind van de nascholing te tekenen.
 • Zonder uw handtekening kunnen wij u de punten niet toekennen!

Voorwaarden aanmelding voordeelpakket

 • Alle nascholingen dienen in het betreffende kalenderjaar te vallen.
 • Bij verhindering of ziekte is een collega of kennis in uw plaats van harte welkom.
 • De betalingsverplichting blijft echter op uw naam staan.
 • Indien u minder nascholingen kunt bezoeken dan het pakket betreft is restitutie achteraf niet mogelijk.
 • Indien u een nascholing toch niet kunt bezoeken dan kunt u tot een maand voor aanvang van de betreffende nascholing wisselen met een andere in hetzelfde kalenderjaar.
 • Voor accreditatie dient u de presentielijst aan het eind van de nascholing te tekenen.
 • Zonder uw handtekening kunnen wij u de punten niet toekennen!

Locatie en routebeschrijving
Huisartsopleiding Utrecht
Broederplein 43
3703 CD Zeist
T. 088 - 7569766  M. 06-37317944
E. Corrine Oltmans-Verheul