Terug

Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen

Het PAO-H is verbonden aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Het PAO-H organiseert jaarlijks een aantal nascholingen voor huisartsen en huisartsen in opleiding.

Doelstelling is het vergroten van de kennis en ervaring van de Nederlandse huisartsen op vooraf vastgestelde indicatiegebieden. De onderwerpen die aan de orde komen worden per jaar vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met actuele ontwikkelingen, thema's van de Landelijke Huisartsen Vereniging en wensen van oud-deelnemers die kenbaar zijn gemaakt op evaluatieformulieren.

Alle PAO-H cursussen zijn geaccrediteerd voor 6 punten per dag of 3 punten per dagdeel, verleend door het Accreditatie Bureau Cluster 1 van de KNMG. De nascholing Reizigersgeneeskunde wordt ook geaccrediteerd door het landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

PROGRAMMA 2021

29 januari 2021   

12 maart 2021

14 mei 2021

24 en 25 juni 2021

17 september 2021

29 oktober 2021

26 november 2021

17 december 2021

Dermatologie (webinar is introductie tarief €185,-) 

KNO en mondziekten

Medisch-ethisch en juridisch

Tweedaagse Basiscursus Reizigersgeneeskunde

Kinderen met grote en kleine kwalen

Vrouwen op het spreekuur

Voeding en vitamines: proviand voor de huisartspraktijk

Hart- en vaatziekten, up-to-date

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor een losse nascholing of een pakket van 3- of 6 nascholingen? Stuur dan een e-mail met uw NAW-gegevens naar pao-h@umcutrecht.nl met daarin uw keuze  voor de nascholing(en). U ontvangt dan een factuur via onze financiële administratie.

 • Inschrijving webinar Dermatologie 29 januari 2020, introductietarief € 185,-
 • Inschrijving per nascholing: € 265,-
 • 3 PAO-H nascholingen: € 595,- uw voordeel € 200,-
 • 6 PAO-H nascholingen: € 995,- uw voordeel € 595,- 
 • Inschrijving AIOS: € 190,-; dit tarief geldt ook voor opleiders binnen huisartsgeneeskunde Utrecht
 • Eenmalig alumni kennismakingstarief van € 130,- voor een nascholing naar keuze

Voorwaarden aanmelding losse nascholing

 • Tot één maand voor de uitvoerdatum kunt u kosteloos annuleren.
 • Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Bij verhindering of ziekte is een collega of kennis in uw plaats van harte welkom.
 • De betalingsverplichting blijft echter op uw naam staan.
 • Voor accreditatie dient u de presentielijst aan het eind van de nascholing te tekenen.
 • Zonder uw handtekening kunnen wij u de punten niet toekennen!

Voorwaarden aanmelding voordeelpakket

 • Alle nascholingen dienen in het betreffende kalenderjaar te vallen.
 • Bij verhindering of ziekte is een collega of kennis in uw plaats van harte welkom.
 • De betalingsverplichting blijft echter op uw naam staan.
 • Indien u minder nascholingen kunt bezoeken dan het pakket betreft is restitutie achteraf niet mogelijk.
 • Indien u een nascholing toch niet kunt bezoeken dan kunt u tot een maand voor aanvang van de betreffende nascholing wisselen met een andere in hetzelfde kalenderjaar.
 • Voor accreditatie dient u de presentielijst aan het eind van de nascholing te tekenen.
 • Zonder uw handtekening kunnen wij u de punten niet toekennen!

Locatie en routebeschrijving
Huisartsopleiding Utrecht
Broederplein 43
3703 CD Zeist
T. 088 - 7569766  M. 06-37317944
E. Corrine Oltmans-Verheul