Terug

Epidemiologie van infectieziekten

Infectieziekten komen veel voor. Wij richten ons op onderzoek naar de preventie, diagnose, prognose en behandeling van infecties. Daarnaast onderzoeken we luchtweginfecties die patiënten in een ziekenhuisomgeving opdoen.

Over het programma

Bij de luchtweginfecties ligt de nadruk op onderzoek in de eerste lijn. Een groeiend aantal projecten richt zich op de effecten van nosocomiale infecties en de invloed van antibioticaresistente bacteriën op de prognose van de patiënt. Daarnaast is er een focus op het kwantificeren van de (kosten-)effectiviteit van vaccinatie strategieën en mathematische modellering van het optreden en de verspreiding van allerlei infectieziekten.

Het programma maakt gebruik van epidemiologische en statistische onderzoeksmethoden, waaronder multicenter gerandomiseerde studies naar de effecten van preventieve en therapeutische interventies, alsmede groot- en kleinschalige cohorten, patiënt-controle en dwarsdoorsnede onderzoeken. Het programma werkt nauw samen met het onderzoeksprogramma Methodologie.

Daarnaast is er intensieve samenwerking met verschillende divisies van het UMC Utrecht, waaronder de divisies Vitale Functies, DIGD (divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie) en divisie Kinderen. Infectieziekten sluit met haar activiteiten aan op het speerpuntprogramma Infection and Immunity.

Coördinator

De coördinator van het onderzoeksprogramma is prof. dr. Marc Bonten

Studies en cohorten

Studies en cohorten van het programma Infectieziekten.