Terug

Anne Kuijer

Interplay Between Gene Expression Profiling and Adjuvant Systemic Therapy Decision-Making in Early Stage Breast Cancer

Datum
26-10-2017
(Co) promotoren
prof.dr. I.H.M. Borel-Rinkes, prof.dr. M.A.A.J. Bosch, dr. Th. van Dalen, dr. S.G. Elias

Samenvatting

Promotie: Genexpressie profielen en adjuvante syteemtherapie besluitvorming in vroeg stadium borstkankerpatientes In het eerste deel van dit proefschrift beschrijven we het gebruik van adjuvante systeemtherapie in Nederlandse borstkankerpatienten over de afgelopen jaren en onderzochten we in hoeverre behandelrichtlijnen voor adjuvante systeemtherapie werden nageleefd. In het tweede deel van dit proefschrift onderzochten we hoe gen-expressieprofielen werden ingezet in Nederlandse borstkankerpatientes, wat voor invloed ze hebben gehad op het gebruik van chemotherapie en de besluitvorming omtrent chemotherapie in Nederlandse borstkanker patienten. In het laatste deel van dit proefschrift onderzochten we in hoeverre een subtypering in moleculaire categorieen op basis van clinicopathologische fatcoren overeen komt met eenzelfde subtypering op basis van een gen-expressie test.