Terug

Feike Loots

Improving the recognition of sepsis in primary care

Datum
23-06-2022
(Co) promotoren

Samenvatting

Vroege herkenning van sepsis is van groot belang om onnodige overlijdensgevallen door infecties te voorkomen. Huisartsen hebben een belangrijke taak om goed in te schatten welke patiënten wegens mogelijke sepsis direct naar het ziekenhuis moeten worden verwezen. In dit proefschrift wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de herkenning van sepsis bij volwassenen en hoe dit mogelijk zou kunnen worden verbeterd. De onderzoeksresultaten tonen aan dat een belangrijk deel van de patiënten met sepsis wordt beoordeeld tijdens visites vanuit een huisartsenpost. Hierbij wordt een derde van de patiënten niet direct na het eerste contact verwezen. In de hoofdstudie van dit proefschrift (de TeSD-IT studie), werd een nieuwe score ontwikkeld waarmee huisartsen op eenvoudige wijze een goede inschatting kunnen maken van de kans op sepsis bij acuut zieke volwassen patiënten. De volgende kenmerken maken deel uit van deze score: (1) leeftijd boven de 65 jaar; (2) koorts; (3) lage bloeddruk; (4) versnelde hartslag; (5) laag zuurstofgehalte in het bloed; en (6) bewustzijnsverandering. Ook werden bij alle 357 patiënten die deelnamen aan het onderzoek bloedmonsters afgenomen, om te onderzoeken of bloedwaarden die door middel van een vingerprik kunnen worden gemeten van toegevoegde waarde zijn. Dit bleek niet het geval en huisartsen worden daarom ook niet geadviseerd routinematig bloedtesten te doen bij verdenking op sepsis. Het onderzoek toont nog onvoldoende aan of het gebruik van de nieuwe score ook kosteneffectief is. Er wordt geadviseerd eerst verder onderzoek te doen, voordat het in richtlijnen voor huisartsen wordt opgenomen.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet