Terug

Marjolein Kluytmans

Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in Dutch hospitals

Datum
29-03-2019
(Co) promotoren
(Co) promotoren
Lees het proefschrift online

Samenvatting

Zorg-gerelateerde infecties zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte en worden in toenemende mate veroorzaakt door resistente bacteriën, waaronder extended-spectrum beta-lactamase-producerende Enterobacteriaceae (ESBL-E). ESBL-E zijn resistent tegen de belangrijkste klasse van antibiotica, wat de behandeling van infecties met deze bacteriën bemoeilijkt. Om de verspreiding van ESBL-E in ziekenhuizen te beperken, wordt in infectiepreventierichtlijnen aanbevolen om bij patiënten die gekoloniseerd of geïnfecteerd zijn met ESBL-E contactisolatiemaatregelen te nemen in aanvulling op de standaard voorzorgsmaatregelen, bij voorkeur op een éénpersoonskamer.