Terug

Renée Verdiesen

De rol van anti-Müller hormoon in de etiologie van kanker en cardio-metabole ziekten.

Datum
11-03-2021
(Co) promotoren
Prof. dr. ir. Y.T. van der Schouw Prof. dr. C.H. van Gils

Samenvatting

De term ‘reproductieve veroudering’ verwijst naar het afnemen van zowel het aantal eicellen als de kwaliteit daarvan tot het moment dat vrouwen in de overgang komen. Reproductieve veroudering is in verband gebracht met het risico op verschillende ziekten, waaronder borstkanker, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Of reproductieve veroudering daadwerkelijk een oorzakelijke rol speelt in het ontstaan van deze ziekten, en welke biologische processen hieraan ten grondslag liggen, is nog niet helemaal duidelijk. Anti- Müller hormoon (AMH) is een hormoon dat bij vrouwen geproduceerd wordt door de eiblaasjes in de eierstokken. AMH speelt tijdens de zwangerschap een belangrijke rol bij de geslachtsontwikkeling van het embryo. In eerste instantie werd gedacht dat AMH geen functie meer had na dit proces. Echter, receptoren waaraan AMH kan binden blijken aanwezig te zijn in verschillende organen. Het is daarom mogelijk dat AMH de relatie tussen reproductieve veroudering en het risico op bovenstaande ziekten verklaart. In dit proefschrift is onderzocht of AMH-concentraties gemeten in het bloed een (oorzakelijk) verband hebben met het risico op kanker, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.