Terug

Tim Deelen

Gram-negative infections - Burden, Antibiotic Resistance and Empiric Treatment

Datum
11-12-2020
(Co) promotoren
prof. dr. M.J.M. Bonten, prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans, dr. C.H. van Werkhoven,

Samenvatting

Antibioticaresistentie in Gram-negative bacteriën is een steeds groter wordend probleem. In dit proefschrift wordt de Nederlandse situatie in ziekenhuizen geanalyseerd. De belangrijkste conclusie is dat er op dit moment geen extra sterfte is door antibioticaresistentie in Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast wordt in dit proefschrit een voorspelmodel gepresenteerd dat ervoor kan zorgen dat infecties met resistente infecties sneller worden herkend, waardoor het antibioticagebruik vroeg geoptimaliseerd kan worden.