Terug

Public Health

Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs voor de opleidingen geneeskunde CRU+, geneeskunde SUMMA, huisartsenopleiding, master epidemiologie, Biomedische Wetenschappen en de praktijkopleiding tot Arts Maatschappij & Gezondheid.

Een mooi voorbeeld van het onderwijs dat wij bieden voor de opleiding geneeskunde is de Interprofessionele Simulatieweek. Hier leren studenten te handelen vanuit de drie verschillende rollen van de gezondheidszorg, te weten Public Health, eerstelijn en tweedelijn. Zij oefenen hun interdisciplinaire vaardigheden in gesimuleerde hectische spreekuren en gecompliceerde MDO's. Ook bellen zij simulatiepatiënten en overleggen met simulatieartsen. 

Een ander voorbeeld is de stage Coschap in de Wijk, waarbij studenten organisaties in het sociaal domein bezoeken. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties die steun bieden aan migranten of psychiatrisch kwetsbare mensen. Hierdoor ontmoeten studenten mensen in hun maatschappelijke context. 

Stages

De afdeling Public Health biedt het hele jaar wetenschappelijke stages, onderzoeksstages, keuzecoschappen en BSAS/ASAS aan voor vierde, vijfde- en zesdejaars geneeskundestudenten en SUMMA-studenten. Dit zijn zowel interne- als externe stages. 

Let op: voor alle stages binnen Public Health geldt dat deze uiterlijk 14 weken voor start van de stage dienen te worden aangevraagd via phmstude@umcutrecht.nl. Studenten kunnen niet zelf een stageplaats benaderen.

Interne stages

Kijk op het stageoverzicht naar de verschillende mogelijkheden om een wetenschappelijke stage te lopen.

Externe keuzestages

Er zijn veel mogelijkheden binnen de Public Health, sociale geneeskunderichtingen, arts Maatschappij en Gezondheid en arts Arbeid en Gezondheid. Zo doe je bijvoorbeeld ervaring op binnen een managementteam, loop je stage bij een instelling voor bedrijfsgeneeskunde of kun je semi-arts stages invullen bij de GGD. 

Meer informatie

Studenten kunnen niet zelf een organisatie benaderen voor een stageplaats. Afdeling PHM regelt dit voor jou. Wij bieden stages binnen:

  • Algemene gezondheidszorg (waaronder infectieziektenbestrijding)
  • Ambulancedienst
  • Arbo- en verzekeringsgeneeskunde
  • Arts verstandelijk gehandicapten
  • Beleid en management
  • Defensie
  • Forensische geneeskunde
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Ouderengeneeskunde
  • Verslavingszorg

Lees voor meer informatie onze stagehandleiding. Hier vind je alle informatie over de verschillende stagerichtingen, de richtlijnen en de aanmeldingsprocedure.

Contact

Als je interesse hebt, kun je via dit formulier contact opnemen. Of neem contact op met het onderwijsbureau van Public Health: 088 75 68623.