Terug

Utrecht Cardiovasculair Cohort (UCC) - CVRM //

In het Utrecht Cardiocasculair Cohort vindt de systematische en uniforme registratie van verzamelde gegevens in het elektronisch patientendossier plaats. Met behulp van vragenlijsten, metingen bij de patiënt, en metingen in het bloed worden de gegevens verzameld. Door analyses van deze gegevens komt er steeds meer kennis voor een betere zorg.

Het UCC

In het UCC worden er verschillende specifieke onderzoeken gestart. Deze deelstudies overlappen soms met bestaande onderzoeken zoals het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) en het SMART onderzoek. 

Alle relevante hartvaatziekte patiënten die het UMC Utrecht voor het eerst bezoeken kunnen deelnemen aan het onderzoek. 

Deelnemers worden gevolgd door middel van koppelingen binnen hun medisch dossier in het UMC Utrecht, én met regionale en landelijke registraties én via vragenlijsten. Op deze wijze krijgen we informatie over (toekomstig) geneesmiddelen gebruik, kwaliteit van leven, voedingsgewoonten, nieuwe ziekenhuisopnamen en (oorzaak van) overlijden.

Tijdsplanning

Het UCC is gestart in 2015 en loopt. In 2018 zijn alle deelnemende afdelingen en patienten toegevoegd in het UCC-CVRM.

Samenwerking

Door de samenwerking in UCC zijn we in staat om wetenschappelijk onderzoek te blijven doen en de kennis en zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten of met risico daarop, verder te verbeteren.

 • Prof. Pim de Jong, Radiology
 • Prof. Marianne C. Verhaar, Nephrology & Hypertension
 • Prof. Frank Visseren, Vascular Medicine
 • Prof. Folkert Asselbergs, Cardiology
 • Dr Niels van der Kaaij, Cardiothoracic Surgery
 • Dr. Imo Höfer, Experimental Cardiology
 • Prof. Gert-Jan de Borst, Vascular Surgery
 • Dr. Ynte Ruigrok, Neurology
 • Dr. Monika Hollander, Julius Centre for Health Sciences and Primary Care, Primary care
 • Dr. Titia Lely, Woman and Baby
 • Prof. Mariëlle Emmelot-Vonk, Geriatrics
 • Prof. Michiel Bots, Julius Center for Health Sciences and Primary Care

Onderzoeksteam

Het dagelijks bestuur van UCC bestaat uit:
Prof. dr. F.L.J. (Frank) Visseren (internist-vasculair geneeskundige)
Prof. dr. F.W. (Folkert) Asselbergs (cardioioloog)
Prof. dr. M.L. (Michiel) Bots (arts-epidemioloog)
B.G.F. (Baukje) van Dinther (manager)

Contact Information

Voor meer informatie over UCC kun je contact opnemen met:
Prof. dr. M.L.(Michiel) Bots
Arts-epidemioloog en voorzitter van het UCC
T: +31 88 75 593 52 | www.umcutrecht.nl
UCC@umcutrecht.nl
en 
B.G.F. (Baukje) van Dinther
Project Manager Utrecht Cardiovascular Cohort
UCC@umcutrecht.nl