Terug

COVID-RED

COVID-RED

In dit project werken academische en farmaceutische bedrijven samen aan de ontwikkeling van een elektronisch polsbandje dat deelnemers waarschuwt wanneer zij mogelijk geïnfecteerd zijn met COVID-19. 

Deelnemers dragen een elektronisch polsbandje, die in combinatie met een app mogelijke besmetting aangeeft. Hierdoor zullen gebruikers zich eerder laten testen en zich in vroeger stadium afzonderen. 

In deze studie zullen 20.000 deelnemers het polsbandje dragen. Via een speciaal ontworpen app worden de zelfrapportageparameters van deelnemers geobserveerd en onderzocht. Op basis van de verzamelde gegevens geeft een algoritme aan welke deelnemers waarschijnlijk getest moeten worden op COVID-19 en medische zorg nodig hebben.