Terug

DENSE Studie

DENSE Studie

Het wetenschappelijk onderzoek DENSE wordt uitgevoerd bij het bestaande borstkanker-bevolkingsonderzoek. Het Julius Centrum coördineert de studie. Het doel is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de vijfitg en vijfenzeventig jaar met zeer dicht borstweefsel.

Meer informatie voor huisartsen en deelnemers.

Achtergrond en doel uitklapper, klik om te openen

Met behulp van röntgenfoto’s screent het huidige bevolkingsonderzoek vrouwen tussen de vijftig en vijfenzeventig jaar op borstkanker. Het is bewezen dat op deze manier eerder kan worden ontdekt of iemand borstkanker heeft, zelfs voordat de vrouw dit zelf kan voelen. Vroege ontdekking vergroot de kans op en succesvolle behandeling. Door het bevolkingsonderzoek overlijden elk jaar ongeveer zevenhonderd minder vrouwen aan borstkanker. Het bevolkingsonderzoek ontdekt echter niet alle gevallen van borstkanker. Eén op de drie wordt op een andere manier ontdekt.

Er zijn vrouwen die de borstkanker later zelf ontdekken doordat ze een knobbeltje voelen of andere klachten hebben. Dit komt het meeste voor bij vrouwen met een zeer dicht -in het Engels: 'dense'- borstweefsel. Zij hebben veel klier- en bindweefsel in de borst. 

Het dichte borstweefsel kan de aanwezigheid van borstkanker verbergen op een röntgenfoto, waardoor het moeilijker te zien of er borstkanker aanwezig is. Een bijkomend punt is dat vrouwen met zeer dicht borstweefsel een iets grotere kans op borstkanker hebben dan vrouwen met weinig dicht borstweefsel. Om deze twee redenen hebben vrouwen met zeer dicht borstweefsel mogelijk meer baat bij onderzoek met een andere beeldtechniek. De MRI lijkt voor deze groep vrouwen veelbelovend. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat de MRI vrijwel geen ‘last’ heeft van het dichte klierweefsel en de tumoren dan ook beter kan detecteren in vergelijking met de röntgenfoto.
We weten echter nog niet hóe goed de MRI borstkanker detecteert. Ook is het vooralsnog onduidelijk of de MRI screening (te) veel nadelen met zich meebrengt. MRI onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een toename van het aantal onnodige vervolgonderzoeken. Op de MRI is dan een verdachte afwijking te zien, die bij vervolgonderzoek geen kanker blijkt te zijn: een foutpositief resultaat. Dit leidt tot onnodige ongerustheid en spanning bij de vrouw. De studie onderzoekt hoe vaak dit zal gebeuren.

Doel

De DENSE studie kijkt of een MRI onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel vaker borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen. Daarnaast onderzoeken we of het MRI onderzoek niet teveel onnodig vervolgonderzoek teweeg brengt. We maken de afweging of de baten opwegen tegen de kosten. De uitkomsten in deze groep worden vergeleken met de resultaten van het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet