Terug

Samen werken over grenzen

Samen werken over grenzen

Samenwerken huisarts en specialist gaat niet vanzelf: daarvoor zijn bepaalde condities nodig die voor een deel gerealiseerd worden door middel van leren. Om te zorgen dat het interpersoonlijke deel van die condities tot stand komen zijn informele en gezamenlijke leerprocessen tussen professionals essentieel.

Hiervoor zijn brokers van belang. Brokers kunnen een formele rol hebben of een informele rol. Brokers ondersteunen de leerprocessen die tot betere samenwerking kunnen leiden en zorgen dat de organisatorische kant geregeld wordt. De instrumenten die daarbij worden ingezet zijn boundary objects (bijvoorbeeld een Regionale Transmurale Afspraak).

In het kader van dit onderzoek wordt, samen met onderzoekers uit Gent, gewerkt aan een realist review met als titel:

Health care professionals’ learning through collaboration in primary health care: a realist review of what works, for whom and in what circumstances

Contact en team uitklapper, klik om te openen

Team

Hoofdonderzoeker: Loes Meijer

Begeleiders: Roger Damoiseaux, Francois Schellevis (NIVEL), Esther de Groot

Contact

Neem voor meer informatie contact op met: Loes Meijer