Terug

SPARK

SPARK

SPARK is een gestructureerd vraaggesprek om al vroeg ontwikkelings- en ouderschapsproblemen bij jonge kinderen en hun ouders te detecteren. Door dit gesprek wordt het perspectief van de ouders en de professional samengebracht en vindt gezamenlijke besluitvorming rondom de ontwikkeling van het kind plaats.

Ga naar de website van SPARK.