Terug

Together for evident evidence

Het onderzoeksproject ‘Together for Evident Evidence’ heeft als doel om in kaart te brengen hoe zowel huisartsopleiders als AIOS in de huisartspraktijk omgaan met de drie pijlers van evidence-based medicine (EBM) en hoe zij van elkaar (kunnen) leren op dit gebied.

Evidence-Based Medicine

Evidence-based medicine (EBM) betekent dat artsen tijdens de zorg voor individuele patiënten een nauwkeurige afweging maken tussen het best beschikbare bewijs in combinatie met de expertise van de arts en de wensen van de patiënt. In de huisartsopleiding wordt momenteel veel aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden rondom EBM, maar we weten nog niet goed hoe deze vaardigheden in de praktijk worden toegepast en hoe dit door zowel huisartsopleider als AIOS wordt geleerd. Deze studie hoopt hier meer duidelijkheid over te geven. Met deze kennis hopen we in een latere fase te kunnen onderzoeken hoe het gebruik en leerproces omtrent EBM kan worden versterkt en ondersteund.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de huisartsopleiding van de Universiteit Gent in België. Op beide instituten zullen twaalf koppels van huisartsopleiders en AIOS worden gevraagd om gedurende een dagdeel zo veel mogelijk consulten op te nemen. Ook wordt hen gevraagd om drie willekeurige leergesprekken op te nemen. Deze opgenomen consulten en leergesprekken zullen worden teruggekeken en geanalyseerd; tevens zullen aan de hand van deze fragmenten per koppel twee interviews afgenomen worden. Daarnaast vinden focusgroepen met deskundigen plaats.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Lisanne Welink