Terug

PUMP-fit studie

PUMP-fit studie

Fit en vitaal ouder worden

Ouder worden gaat gepaard met een afname van de spierkracht en spiermassa. Preventie van deze afname is  belangrijk om zo lang mogelijk fit en vitaal te blijven. Een beweeg- en voedingsinterventie is een effectieve manier om te werken aan een vitaal leven en draagt bij aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van ouderen.

In de praktijk zijn een aantal lokale initiatieven om ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal te houden. Weinig 65-plussers nemen echter deel aan een georganiseerd oefenprogramma.

Logo PUMP studie

PUMP-fit studie uitklapper, klik om te openen

In januari 2021 is de PUMP-fit studie gestart. Deze studie is een samenwerking tussen UMC Utrecht en Wageningen Universiteit in de Regiodeal Foodvalley. Doel van deze samenwerking is het behouden van fitheid en functionaliteit van ouderen door het effectief combineren van voeding en beweging. De komende vier jaar gaan onderzoekers aan de slag om een effectief voedings- en beweegprogramma voor ouderen, ProMuscle, te implementeren in de regio van de Foodvalley. Dit betreft de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. 

De PUMP-fit studie onderzoekt hoe ProMuscle het beste in de praktijk uitgerold kan worden. Tijdens de studie zullen we onderzoeken hoe we eventuele belemmerende factoren kunnen wegnemen. Het uiteindelijke doel van de studie is om het oefenprogramma succesvol en duurzaam in de regio in de praktijk te brengen. 

Op dit moment wordt ProMuscle al/binnenkort aangeboden door fysiotherapeuten en diëtisten op 10 plaatsen binnen de Foodvalley. Om deel te nemen, of iemand aan te melden kunt u contact opnemen met een aanbieder in de buurt.

Aanbieders ProMuscle


Meer informatie

ProMuscle

ProMuscle is de gecombineerde leefstijlinterventie voor ouderen die spierkrachttraining combineert met het verhogen van de dagelijkse eiwitinname. In eerder onderzoek is ProMuscle effectief gebleken in het verbeteren van spierkracht, spiermassa en fysiek functioneren.

ProMuscle is een 12 weken durend programma. Tijdens het programma krijgen ouderen 2 keer per week progressieve spierkrachttraining onder begeleiding van een gekwalificeerd trainingsprofessional (fysiotherapeut). Daarnaast zijn er drie consulten met een diëtiste om, met adviezen op maat, de eiwitinname te verhogen naar 25 gram per maaltijd.

Na de 12 weken worden ouderen gestimuleerd en begeleidt om de gezonde leefstijl vol te houden. Zij kunnen hierbij doorstromen naar een ander passend beweegaanbod of blijven training in de huidige vorm. Er zullen terugkommomenten plaatsvinden met de diëtist in de vorm van een kookworkshop of individuele check–up.

Gedurende 10 jaar is ProMuscle doorontwikkeld naar ProMuscle in de praktijk, een interventie die passend is voor de dagelijkse praktijk. ProMuscle is met goede aanwijzingen voor effectiviteit opgenomen in de database gezond leven van de RIVM

ProMuscle in de Praktijk: leefstijlprogramma voor ouderen - WUR

ProMuscle in de Praktijk | Loketgezondleven.nl

Meedoen?

We zijn op zoek naar fysiotherapie –en diëtetiekpraktijken, werkzaam in de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen die interesse hebben in deelname aan het implementatieonderzoek. Deelname aan het onderzoek bied de kans om een van eerste aanbieders te zijn van deze nieuwe interventie. Ook kan een mooi netwerk ontstaan van zorgprofessionals in de regio.

Wat kan je verwachten als je deelneemt aan de studie?

 • Je gaat ProMuscle implementeren in je eigen praktijk
 • Je krijgt een scholing aangeboden over ProMuscle
 • We brengen in kaart welke factoren binnen jouw praktijk de implementatie zouden kunnen belemmeren
 • Je ontvangt een gepersonaliseerd plan om jou tijdens de implementatie te ondersteunen
 • Je gaat aan de slag met het optimaliseren van de voorwaarden om ProMuscle te implementeren en te borgen in jouw praktijk
 • We zullen je vragen naar jouw ervaring met de implementatie

Wat levert het op?

 • Je bent een van de eerste aanbieders van ProMuscle
 • Je doet kennis op over implementatie, wat ook te gebruiken is voor de implementatie van andere innovaties in jouw praktijk
 • Je hebt toegang tot het online ProMuscle platform, waar je informatie en materialen kan vinden, in contact komt met andere aanbieders en je persoonlijk implementatieplan kan vinden en bijhouden
 • Je krijgt de kans om jouw netwerk in de wijk te versterken en te vergroten
 • Je krijgt bekendheid als aanbieder van ProMuscle via het platform en de Regiodeal Foodvalley

Thuiswonende 65-plussers kunnen door deelname aan de interventie werken aan hun vitaliteit onder begeleiding van professionals. De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan de algehele gezondheidszorg door onze ouderen zo lang mogelijk fit en vitaal te houden.

Voortgang PUMP-fit studie

2021: De factoren die de implementatie van ProMuscle in de weg kunnen staan zijn in kaart gebracht. In wetenschappelijke literatuur is gezocht, maar ook zijn zorgprofessionals en ouderen bevraagd naar hun ervaring en factoren die de implementatie kunnen beïnvloeden. Het bleek dat samenwerkingen met externe organisaties en zorgprofessionals, de behoefte van ouderen, gereedheid voor implementatie door zorgprofessionals en organisaties, kosten van het programma en het implementatieproces, en kennis en geloof van zorgprofessionals in het programma de meest belangrijke factoren waren die implementatie kunnen beïnvloeden. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van leefstijlinterventie ProMuscle? | Regio Foodvalley

2022: Ontwikkeling van implementatie strategieën die belemmeringen voor implementatie zouden kunnen wegnemen. Ook hier is gezocht in bestaande literatuur, maar hebben zorgprofessionals en implementatie experts meegewerkt om de strategieën om te schrijven naar praktische activiteiten. De activiteiten zijn onderverdeeld in 7 thema’s: in kaart brengen van de context, samenwerken met externe partners, samenwerken binnen de organisatie, kosten, kennis, behoefte en middelen van ouderen, en kartrekkers. Uiteindelijk is een implementatietoolbox ontwikkeld met alle acties in chronologische volgorde, die professionals begeleid tijdens het implementatie proces.

2022: Start pilot in maart. In totaal zijn 19 fysiotherapeuten en diëtisten binnen 7 gemeenten van de Foodvalley aan de slag gegaan met de toolbox. De acties, omschreven in de toolbox, zijn onderzocht of ze passend zijn voor de praktijk en de mogelijke belemmeringen zouden kunnen wegnemen. In november 2022 volgt de eindevaluatie. Ook zijn twee zorginstellingen (Charim en Norschoten) aan de slag gegaan met de implementatie van ProMuscle, beide bieden nu ProMuscle aan binnen hun organisatie.

2022: Ontwikkeling online platform. Samen met de Wageningen Universiteit wordt een online platform voor ProMuscle ontwikkeld. Naast informatie voor ouderen, verwijzers en zorgprofessionals, zal er een persoonlijke omgeving zijn voor professionals die ProMuscle implementeren. Binnen de persoonlijke omgeving zal de implementatie toolbox beschikbaar zijn. Het platform zal eind 2022 in gebruik worden genomen.

2022-2023: Opzet van de implementatie studie. De acties die bruikbaar zijn bevonden door professionals tijdens de pilot zullen onderzocht worden op effectiviteit op de implementatie. Meer praktijken zullen aan de slag gaan met de implementatietoolbox. Tijdens het onderzoek volgen wij het gebruik van de toolbox en brengen we in kaart hoeveel ouderen hebben deelgenomen aan ProMuscle. De implementatie studie zal naar verwachting in januari/februari 2023 starten. De afronding zal in Q4 ‘23/Q1 ’24 plaatsvinden.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan ons onderzoek, of heeft u nog vragen? Neem contact met ons op..

Contactpersoon en hoofdonderzoeker
Patricia te Pas – van der Laag
T. 0631118181
E. pump@umcutrecht.nl

Onderzoeker
Berber Dorhout
T. 0614615476
E. pump@umcutrecht.nl

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet