Terug

Opleiders

Als huisarts kun je opleider worden. Je begeleidt dan eerste- of derdejaars aios in hun opleiding tot huisarts. In het tweede jaar worden aios begeleid door stageopleiders werkzaam in ggz- of chronische zorginstellingen of ziekenhuis. Opleiders leveren een cruciale bijdrage aan de opleiding tot huisarts en hebben grote invloed op de kwaliteit van onze toekomstige beroepsgroep. Het leren in de praktijk staat centraal in de opleiding van de aios. De opleider vervult een voorbeeldfunctie, is inhoudelijk expert en didactisch bekwaam.

Huisartsopleiders

Er zijn verschillende vormen van opleiderschap, je kunt alleen opleiden of duo-opleider worden met een collega. Huisartsopleiding Utrecht biedt verschillende mogelijkheden.
Lees alles over voorwaarden, aanmelden en scholing voor huisartsopleiders

Matching

Tijdens de opleiding tot huisarts worden aios een aantal keer gekoppeld aan een opleider. Deze matchingprocedure verschilt per jaar. 
Lees meer 

Stageopleiders

Als stageopleider begeleid je de aios tijdens de stages in het tweede opleidingsjaar. Deze stages vinden plaats in erkende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en chronische zorg en ziekenhuizen. Ook in het tweede jaar staat het leren in de praktijk centraal.
Lees alles over voorwaarden, aanmelden en scholing stageopleiders

Matching

Tijdens de opleiding tot huisarts worden aios een aantal keer gekoppeld aan een opleider. Deze matchingprocedure verschilt per jaar. 
Lees meer