Back

Nieuws overzicht

People with cancer want their GP to be involved

Patients with cancer need more involvement of their GP after the diagnosis in the hospital. For example, in joint decision making for the treatment. However, planning this is a challenge, as shown by the GRIP study carried out by the UMC Utrecht.

Read more


More frequently pneumonia in S. aureus carriers in ICU

People in intensive care (IC) get pneumonia with the Staphylococcus aureus bacterium more frequently than thought. For people who carry S. aureus, this number is even higher, and carrier status even turns out to be virtually the only independent risk factor for contracting S. aureus pneumonia, says Fleur Paling in her PhD research.

Read more


More attention required for life-style interventions in general practice

The short-term effects of a prevention program via general practitioners to prevent cardiovascular disease and diabetes are positive but not cost-effective in the long term, according to research carried out by UMC Utrecht.

Read more


Kankerzorg tijdens COVID-19 verbeteren

Aantal kankerdiagnoses nam sterk af tijdens hoogtepunt corona. Hoe is dat te voorkomen? Wat is de invloed van de COVID-19-epidemie op de zorg bij kanker? Twee maanden geleden bleek al dat het aantal kankerdiagnoses sterk afnam tijdens het hoogtepunt van de corona-uitbraak. Het UMC Utrecht onderzoekt samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), ziekenhuizen, huisartsen en patiëntenorganisaties hoe ze de zorg kunnen verbeteren bij een tweede golf.

Read more


Corona app per 1 september beschikbaar voor iedereen

Carl Moons is voorzitter van de begeleidingscommissie die de minister adviseert over digitale hulpmiddelen in de strijd tegen corona. “Deze app kan zeker helpen in het opsporen van contacten van besmette personen en zo meer besmettingen met het coronavirus voorkomen.”

Read more


Verbeteren van wereldwijde gezondheidsgelijkheid

Seye Abimbola benoemd tot Prins Claus Leerstoelhouder.

Read more


Europa bereidt zich voor op COVID-vaccinaties

Utrechtse onderzoekers leiden EU-project om de werkzaamheid en veiligheid van coronavaccins te monitoren.

Read more


Met een armband COVID-19 signaleren

Een armband die je temperatuur en ademhaling continu meet en zo eventuele symptomen van COVID-19 in een vroeg stadium signaleert. Met dat doel gaat Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht en zijn team, een bestaande wearable onder 40.000 mensen testen. Hiervoor heeft hij een subsidie van tien miljoen euro ontvangen van het Europese Innovative Medicin lnitiative (IMI).

Read more


Goede voorspelmodellen COVID-19 zijn hard nodig

Een internationale groep onderzoekers roept ontwikkelaars op om zoveel mogelijk gegevens met elkaar te delen. Wereldwijd worden voorspelmodellen voor het coronavirus (COVID-19) ontwikkeld: welke mensen lopen meer risico om het te krijgen, welke patiënten met klachten hebben het en welke kenmerken en testuitslagen zijn bepalend voor het verloop van de ziekte? Een studie naar 31 modellen onderstreept de noodzaak om onderling meer gegevens te delen. “De meeste voorspelmodellen zijn nu nog wetenschappelijk onvoldoende betrouwbaar om medische beslissingen op te baseren.”

Read more


Co-fit: aanbevelingen voor de bescherming van zorgprofessionals

Hoe houden we onze zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal en fysiek gezond en inzetbaar? Zijn er leringen te trekken uit voorgaande, vergelijkbare uitbraken, zoals SARS, MERS en Ebola? Twaalf onderzoekers van Verplegingswetenschap, THINC. The Healthcare Innovation Center en het Hogeschool Utrecht Lectoraat Chronisch Zieken sloten zich vijf dagen op om dit te onderzoeken.

Read more