Terug

Nieuws overzicht

Mensen met kanker willen betrokkenheid huisarts

Patiënten met kanker hebben behoefte aan meer betrokkenheid van hun huisarts, na de diagnose in het ziekenhuis. Onder andere bij gezamenlijke besluitvorming voor de behandeling. De planning hiervan is echter een uitdaging. Dit blijkt uit het GRIP-onderzoek, dat is uitgevoerd vanuit het UMC Utrecht

Lees meer


Vaker longontsteking bij S. aureus-drager op IC

Het komt vaker voor dan gedacht dat mensen die op de intensive care (IC) liggen longontsteking krijgen met de Staphylococcus aureus bacterie. Bij mensen die S. aureus bij zich dragen ligt dit getal nog hoger, en blijkt dragerschap zelfs nagenoeg de enige onafhankelijke risicofactor voor het oplopen van S. aureus longontsteking, zegt Fleur Paling in haar promotieonderzoek.

Lees meer


Meer aandacht nodig voor leefstijlinterventies in huisartsenpraktijk

De korte termijneffecten van een preventieprogramma via huisartsen om hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen zijn positief, maar de kosteneffectiviteit op lange termijn blijft uit, zo blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht.

Lees meer


Kankerzorg tijdens COVID-19 verbeteren

Aantal kankerdiagnoses nam sterk af tijdens hoogtepunt corona. Hoe is dat te voorkomen? Wat is de invloed van de COVID-19-epidemie op de zorg bij kanker? Twee maanden geleden bleek al dat het aantal kankerdiagnoses sterk afnam tijdens het hoogtepunt van de corona-uitbraak. Het UMC Utrecht onderzoekt samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), ziekenhuizen, huisartsen en patiëntenorganisaties hoe ze de zorg kunnen verbeteren bij een tweede golf.

Lees meer


Corona app per 1 september beschikbaar voor iedereen

Carl Moons is voorzitter van de begeleidingscommissie die de minister adviseert over digitale hulpmiddelen in de strijd tegen corona. “Deze app kan zeker helpen in het opsporen van contacten van besmette personen en zo meer besmettingen met het coronavirus voorkomen.”

Lees meer


Verbeteren van wereldwijde gezondheidsgelijkheid

Seye Abimbola benoemd tot Prins Claus Leerstoelhouder.

Lees meer


Europa bereidt zich voor op COVID-vaccinaties

Utrechtse onderzoekers leiden EU-project om de werkzaamheid en veiligheid van coronavaccins te monitoren.

Lees meer


Met een armband COVID-19 signaleren

Een armband die je temperatuur en ademhaling continu meet en zo eventuele symptomen van COVID-19 in een vroeg stadium signaleert. Met dat doel gaat Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht en zijn team, een bestaande wearable onder 40.000 mensen testen. Hiervoor heeft hij een subsidie van tien miljoen euro ontvangen van het Europese Innovative Medicin lnitiative (IMI).

Lees meer


Goede voorspelmodellen COVID-19 zijn hard nodig

Een internationale groep onderzoekers roept ontwikkelaars op om zoveel mogelijk gegevens met elkaar te delen. Wereldwijd worden voorspelmodellen voor het coronavirus (COVID-19) ontwikkeld: welke mensen lopen meer risico om het te krijgen, welke patiënten met klachten hebben het en welke kenmerken en testuitslagen zijn bepalend voor het verloop van de ziekte? Een studie naar 31 modellen onderstreept de noodzaak om onderling meer gegevens te delen. “De meeste voorspelmodellen zijn nu nog wetenschappelijk onvoldoende betrouwbaar om medische beslissingen op te baseren.”

Lees meer


Co-fit: aanbevelingen voor de bescherming van zorgprofessionals

Hoe houden we onze zorgprofessionals in en buiten de frontlinie mentaal en fysiek gezond en inzetbaar? Zijn er leringen te trekken uit voorgaande, vergelijkbare uitbraken, zoals SARS, MERS en Ebola? Twaalf onderzoekers van Verplegingswetenschap, THINC. The Healthcare Innovation Center en het Hogeschool Utrecht Lectoraat Chronisch Zieken sloten zich vijf dagen op om dit te onderzoeken.

Lees meer