Terug

Deeltijd, vakantie en verlof

Deeltijd, vakantie en verlof

Voor deeltijd en verlof gelden de cao en personeelsinformatie van de SBOH op de website www.sboh.nl. Daarnaast heeft Huisartsopleiding Utrecht een aantal aanvullende regels die hieronder vermeld staan.

Tijdens je opleiding kan je meer informatie vinden op de elektronische leeromgeving ELO. Daarin staat dan ook vermeld hoe je een aanvraag moet indienen.

Arbeidstijden uitklapper, klik om te openen

Een fulltime aios werkt 38 uur per week, dat is 31,5 uur in de praktijk en 6,5 uur voor de terugkomdag. De praktijkuren zijn inclusief de uren van diensten op een huisartsenpost. Als er geen terugkomdag is, worden deze uren besteed in de praktijk. Zelfstudie vindt plaats in de eigen tijd van de aios.

Ouderschapsverlof uitklapper, klik om te openen

Je hebt het recht onbetaald ouderschapsverlof op te nemen als je een kind onder de acht jaar verzorgt. De opleiding wordt naar rato verlengd: de regels voor compensatie van de opleidingstijd zijn identiek aan de regels voor werken in deeltijd. Volledig ouderschapsverlof kan alleen ingepland worden in overleg met de huisartsopleiding.

Tijdens de ouderschapsverlofuren worden geen vakantierechten opgebouwd. De verdere voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de website van de SBOH.

Deeltijd uitklapper, klik om te openen

Het is mogelijk de huisartsopleiding in deeltijd te volgen, in goed overleg met de (stage)opleider. In een aantal gevallen is voltijds aanwezigheid vereist, namelijk tijdens:

 • de introductieperiode van het 1e jaar
 • het landelijk onderwijs verzorgd door Huisartsopleiding Nederland
 • de cursus Jeugdgezondheidszorg in het 1e en 3e jaar
 • STARtclass in het 2e jaar

Deeltijd jaar 1 en jaar 3

In het 1e en 3e jaar zijn in principe alle deelpercentages tussen 70 en 100% mogelijk. Bij elk percentage geldt dat een aios minimaal drie dagen in de week in de praktijk werkt. Het percentage geldt voor het gehele jaar en kan alleen bij uitzondering tussentijds worden gewijzigd. Bij een deeltijdpercentage van meer dan 80% vindt compensatie plaats aan het eind van de opleiding. Twee keer per jaar moet je op woensdag aanwezig zijn voor de landelijke kennistoets LHK (eerste week april en oktober).

Deeltijd jaar 2

Voor het 2e jaar gelden andere regels voor deeltijd. Tijdens de stage Chronische Zorg en GGZ kun je in deeltijdpercentages werken tussen 84,21% (32 uur per week) en 100%. De stage wordt niet verlengd, compensatie vindt plaats aan het eind van de opleiding. Voor de Klinische Stage geldt alleen een deeltijdmogelijkheid van 70%. De stage duurt dan niet 6 maar 9 maanden.

Aanvragen

Aanvragen van deeltijd werken kan via een digitaal formulier op de site van de SBOH. Aanvragen voor deeltijd lopen altijd via de jaarassistent van jouw opleidingsjaar.

Voorbeeld deeltijd werken uitklapper, klik om te openen

Diensttaakpercentagefulltime90%84,21%80%70%
Werkuren/week38,034,23230,426,6
Terugkomdaguren/week6,56,56,56,56,5
Praktijkuren/week31,527,725,523,920,1
Voorbeeld praktijkdagen
Minimaal 3 per week
4 praktijkdagen:
3x 8 uur
+
1 x 7,5 uur
 
4 praktijkdagen:
3 x 7,5 uur
+
1 x 5,2 uur
 
3 praktijkdagen:
3 x 8,5 uur


 
3 praktijkdagen:
2 x 8 uur
+
1x 7,9 uur
 
3 praktijkdagen:
2 x 7,3 uur
+
1 x 5,5 uur
 
Compensatie vanwege deeltijd
per opleidingsjaar
Geen5,2 weken8,1 weken10,4 weken15,6 weken

Vakantie uitklapper, klik om te openen

In de cao is afgesproken dat een voltijds aios 228 vakantie uren per jaar heeft.

Belangrijke informatie:

 • Het opnemen van vakantiedagen geschiedt in overleg met de (stage)opleider en de docenten.
 • Vakantiedagen mogen niet worden meegenomen naar het volgende opleidingsjaar.
 • Per kalenderjaar mogen door vakantie maximaal 6 dagen van het onderwijs gemist worden en door ziekte maximaal 2 dagen.
 • De daar bovenop gemiste terugkomdagen worden op eigen initiatief van de aios, maar in overleg met de docenten, gecompenseerd door vervangende activiteiten.
 • Maximaal 5 werkdagen kunnen in de vorm van losse dagen worden opgenomen; hierin mag maximaal 1 onderwijsdag begrepen zijn.

Wanneer kun je geen vakantie opnemen?

Er zijn enkele perioden waarin je geen vakantie kunt opnemen. Het gaat om:

 • de introductieperiode van het 1e jaar
 • de eerste 6 weken en de laatste 3 weken van de opleidingsperiode in de huisartspraktijk (1e en 3e jaar)
 • het landelijk onderwijs verzorgd door Huisartsopleiding Nederland
 • dagen waarop de landelijke kennistoets LHK valt (1e week april en oktober, meestal op woensdag)
 • de cursus Jeugdgezondheidszorg in het 1e en 3e jaar
 • meerdaags cursorisch onderwijs.

In het 2e jaar gelden aangepaste vakantievoorwaarden in verband met de aard en organisatie van de stages. Hierover word je tijdens de opleiding geïnformeerd.

Overig verlof uitklapper, klik om te openen

De cao kent naast bovenstaand verlof ook de mogelijkheid voor onbetaald verlof of buitengewoon verlof.

Onbetaald verlof kan alleen in overleg met de opleiding opgenomen worden. Er gelden de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 6 maanden onderbreking
 • Uitsluitend bij goede voortgang opleiding én na het behalen van een GO-beoordeling
 • Huisartsstages mogen niet onderbroken worden
 • Het is organisatorisch haalbaar, aanvraagtermijn minimaal 6 maanden.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet