Terug

Opbouw opleiding

Opbouw opleiding

De opleiding tot huisarts duurt drie jaar en heeft een duaal karakter. In een vaste groep volg je een dag per week theoretisch onderwijs en training op het instituut. De docenten zijn enthousiaste huisartsen en gedragswetenschappers die ook in een eigen praktijk actief zijn. De rest van de week werk je in een opleidingspraktijk onder begeleiding en coaching van ervaren huisartsopleiders. Van deze rolmodellen leer je je kennis, vaardigheden en inzichten zo goed mogelijk te gebruiken en in te zetten in je werk als huisarts.

Jaar 1 uitklapper, klik om te openen

 • Stage in huisartspraktijk
 • Een dag in de week terugkomdag op het instituut (dinsdag of donderdag)
 • Introductieperiode van twee weken
 • Accent op medische kennis en vaardigheid, consultvoering en professionaliteit
 • STARtclass I: landelijk onderwijs over spoedzorg
 • Vaste groep

Jaar 2 uitklapper, klik om te openen

 • Zes maanden ziekenhuisstage
 • Drie maanden GGZ-stage in instelling voor geestelijke gezondheidszorg
 • Drie maanden Chronische Zorg-stage
 • STARtclass II: landelijk onderwijs over spoedzorg
 • Een dag in de week of om de week terugkomdag op het instituut (woensdag)
 • Afhankelijk van ervaring kan een vrijstelling voor een stage worden aangevraagd

Jaar 3 uitklapper, klik om te openen

 • Stage in huisartspraktijk
 • Een dag in de week terugkomdag op het instituut (dinsdag of donderdag)
 • Verdiepend in alle thema's van het huisartsenvak
 • Meer gericht op differentiatie (ruimte voor keuzeprogramma’s)
 • Toenemende zelfstandigheid en ruimte om eigen invulling huisarts zijn vorm te geven
 • Landelijke cursus Preventieve Zorg
 • Vaste groep

Opleidingsplan uitklapper, klik om te openen

Het opleidingsplan van Huisartsopleiding Utrecht beschrijft hoe alle facetten van het onderwijs worden vormgeven. Dit plan geeft een toelichting op hoe in Utrecht invulling wordt gegeven aan het Landelijk Opleidingsplan, dat eind 2016 is ingevoerd. Op basis hiervan heeft Huisartsopleiding Utrecht in 2017/2018 haar curriculum vernieuwd. In 2020 zal dit gereviseerd worden. 

Curriculum uitklapper, klik om te openen

Het curriculum van Huisartsopleiding Utrecht is ingedeeld op basis van de tien thema’s uit het opleidingsplan en op basis van vijf (competentie)lijnen. Alle onderwerpen die aan bod komen vallen óf onder een thema óf onder een lijn, soms onder beiden. Alle thema's komen in alle drie de opleidingsjaren aan bod. De behandeling van de thema's door de jaren heen heeft een oplopende moeilijkheidsgraad. De sturing tijdens de opleiding wordt steeds losser, passend bij de fase, leerstijl en zelfstandigheid van de aios. 

Praktijkonderwijs uitklapper, klik om te openen

Vier dagen per week leren en werken aios in de praktijk. Het leren in de praktijk staat centraal in de opleiding en het onderwijs op het opleidingsinstituut is ondersteunend daaraan. In het nieuwe curriculum is duidelijk uitgewerkt hoe de verbinding tussen leren in de praktijk en leren op het instituut gemaakt kan worden. De kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) uit het Landelijk Opleidingsplan zijn vertaald naar concrete handelingsperspectieven die tijdens het leren in de prakijk gebruikt kunnen worden.

Differentiaties uitklapper, klik om te openen

Aan het einde van het 2e en/of in het 3e opleidingsjaar kun je een individuele competentieverbreding van 6 weken tot 6 maanden volgen.

Je krijgt de vrijheid om een differentiatiemodule te kiezen op grond van persoonlijke interesse. De keuze van het onderwerp moet inhoudelijk relevant zijn voor de huisartsgeneeskundige zorg en het moet organisatorisch haalbaar zijn voor het instituut.

Kijk op de website van Huisartsopleiding Nederland voor een overzicht van alle landelijke differentiaties.
Huisartsopleiding Utrecht organiseert de differentiaties Diabetes Mellitus, Onderwijs en Wetenschap.

Onderwijs aan nadieners uitklapper, klik om te openen

Door het volgen van het onderwijs in deeltijd of wegens zwangerschapsverlof heeft een aantal aios na het beëindigen van het 3e jaar nog een deel van de opleiding af te ronden. Zij stellen een aangepast IOP op (Individueel Ontwikkelings Plan). Het onderwijs in dit laatste gedeelte van de opleiding is specifiek toegesneden op de individuele aios. Bij een verlenging van meer dan vier weken en minder dan drie maanden wordt het onderwijs gevolgd in een flexgroep. De frequentie van samenkomen is dan één maal per twee weken gedurende drie uur. Aios die langer dan drie maanden nadienen worden geplaatst in een reguliere derdejaarsgroep.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet